• waits
  ****

  No, vlastně jsem viděl jenom jeden díl Fenomén Underground: Není Charty bez "androše" a ten byl solidním shrnutím tehdejší situace. Nevím, jestli 39 dílů není příliš velkorysá dávka, ve které se divák utopí, no, uvidíme. Každopádně jsem povděčen za hjstorické momentky a dobové komentáře. Jo, my žijeme v Praze, to je tam, kde se zjeví Duch sám..(19.9.2014)

 • marvan
  ***

  Underground by asi nikdy nenabyl takového významu, kdyby se nestal kolbištěm, na kterém se odehrál zápas s totalitou. Seriálu chybí nejenom koncepce, ale i nadhled. Vše se nahlíží optikou samotného androše, místy to vyznívá sebeoslavně a nekriticky. Seriál na mě působí tak nějak osvětově a výchovně. Což je v případě undergroundu opravdu hodně velký paradox.(21.11.2014)

 • Adam Bernau
  ***

  Viděl jsem jen díl s Voknem. Hvězdičky jsou čistě za zásluhu, že příštím generacím zůstane (snad nějak tématicky soustavná) série vzpomínkových záznamů přímých účastníků onoho bájného a báječného světa. Jinak mě dokument dost zklamal. Když je něco fenomén underground, tak to snad přece není jedna parta o něco se pokoušejících, od normalizované společnosti i od "disidentského establišmentu" se distancujících mániček. Chci říct: nejsou jen Plastici a pár jiných kapel, jsou i jejich posluchači, mlácení na koncertech estébáky. V tomto případě: nejsou jen autoři Vokna, jsou i jeho lokální dealeři a čtenáři. Kde jsou? Jak žili? Co to vše pro ně znamenalo? Lze konstatovat nějakou sounáležitost, nebo jde většinou jen o více či méně režimu vzdorující jednotlivce? Nebo navenek zcela konformní, jen potajmu zakázané ovoce okoušející? Nevíme. Místo toho máme možnost po sto padesáté poslouchat Čuňasovy monology, jak tenkrát s Magorem a spol. válčili a po sto šedesáté historku o tom, jak mu v base Televizní noviny oznámily, že je propuštěn. Máme možnost slyšet i jiné Voknaře, ale ani jednou ve vzájemném rozhovoru, ačkoli bylo naznačeno pár různic. Neexistuje žádný pojící (natož kritický) komentář, nic než vzpomínkové monology a pár obrázků. A vlastně ani o obsahu těch Voken se toho nedovídáme příliš mnoho. Autoři místo pokusu o skutečný dokument např. ilustrují hovor o distribuci Vokna záběry sinic a sídlišť z jedoucího auta, které patrně pořídili cestou na natáčení. A když se znovu zmiňuje způsob distribuce, co nám nabídnou? No ano, další záběry silnic, tramvajových trolejí a sídlištních oken. Samozřejmě mohu doufat, že nějaký širší kontext "fenoménu underground" (a co to vlastně je? jsou to ti, kteří sami sebe nazývají "androš"?) se v rámci tak dlouhého seriálu řeší. Ale moc tomu nevěřím, jestliže jsou autoři schopni místo zmíněných otázek či alespoň jednoho živého tehdejšího čtenáře Vokna nabídnout živého současného soudce okresního soudu, který v cca půlminutovém vystoupení v příslušné budově ubezpečuje za Čuňasova dozoru natáčecí štáb, že kauza Vokno je historicky nejvýznamnější případ, který se zde kdy projednával. Co to doprdele má bejt? (Nehledě k tomu, že musím uznat některé zdejší protivné komentáře za právoplatné a zvláště gudaulin přispívá k dokumentaci androše podstatněji než celých těch mnou viděných 50 minut.)(2.2.2015)

 • sator
  ****

  Žili svobodně a platili za to, kdyby je volševici nechali na pokoji, měli by o tisíce nepřátel méně, takže dobře jim tak :-) 1. díl: Bránil se jen kytarou ****.(Karásek) 2. díl: Mám u vrat Volhu.(Severní Čechy, druhý díl.)**** 3. díl: Na Cestě (Vokatá)****. 4. díl: Předci a paralely. 5. díl: Šmidrové v Křížovnické škole 6. díl: Pekelná kotlina dětí ráj 7. díl: 8. díl: 9. díl: 10. díl: 11. díl: 12. díl: 13. díl: 14. díl: 15. díl: 16. díl: 17. díl: 18. díl: 19. díl: 20. díl: 21. díl: 22. díl: 23. díl: 24. díl: 25. díl: 26. díl: 27. díl: 28. díl: 29. díl: 30. díl: 31. díl: 32. díl: 33. díl: 34. díl: 35. díl: 36. díl: 37. díl: 38. díl: 39. díl: 40. díl: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/(18.1.2020)

 • gudaulin
  **

  Někdy v roce 1985 jsem objevil Kryla, který mě svými politickými a zároveň kritickými texty fascinoval, a následně jsem začal poslouchat i další písničkáře, kteří stáli v opozici proti režimu. Už tehdy jsem si uvědomoval existenci disentu, ale pojem underground jsem fakticky neznal. První setkání s undergroundem, resp. s tím, co se k němu hlásilo, pro mě mělo přímo hmatatelný rozměr. V roce 1988 jsem se totiž zúčastnil celostátního kola jedné středoškolské soutěže, a to se odehrávalo, jak bylo tehdy zvykem, pod patronací tzv. Socialistického svazu mládeže a vyžadovala některé z dnešního pohledu směšné rituály jako např. nošení svazáckého stejnokroje. Před vstupem do místní hospody jsem si sice moudře sundal provokativní rudou kravatu, leč přítomné máničky pobouřila i moje modrá košile a neomylně mě zařadily někam do opovrhované režimní klaky. Následně mi názorně předvedly, jak vypadá bezmotorové létání v nízkých výškách. Bez ohledu na tuto bolestnou zkušenost bych si k undergroundu cestu stejně nenašel. Byl na mě příliš hlučný, špinavý a začouzený od laciných cigaret. Někdy - z mého pohledu - i zbytečně pozérský. Nejvíc mu v mých očích ale paradoxně ublížila 90. léta, kdy se z povahy revoltující neoficiální podzemní kulturní scéna propojila s nablýskaným oficiálním světem mediálních celebrit a politických špiček. Stalo se tak prostřednictvím Václava Havla a některých osob dřívějšího disentu. Plastici prožívali podivný comeback, i když bylo citelně znát, že hudebně ustrnuli někde v 70. letech a nikam se neposouvají. V určitých kruzích bylo tehdy módní se k jejich odkazu hlásit a patřilo k dobrému tónu navštívit jejich koncert a chlubit se četbou Magorových knih, které obvykle končily někde v koutku knihovny. První díly FU se vezou na sentimentu a odkazu ke klasickému undergroundu 70. a 80. let a paradoxně mi připomněly spíš atmosféru let devadesátých a potvrdily mi, že se pociťově se světem klasického undergroundu míjím a jeho nejsvatější symboly mi jsou spíš protivné. Navíc bezmála 40dílný seriál je na můj vkus příliš rozmáchlý projekt, jehož rozsah mě děsí, nehledě na obsah, který ve mě vyvolává spíš lhostejnost a v některých momentech mě i odpuzuje. Celkový dojem: 45 %.(30.9.2014)