Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Televizní film režiséra M. Taranta zachycuje období, kdy byl Jan Amos Komenský jako kněz Jednoty bratrské správcem bratrského sboru a školy ve Fulneku. Přítel Mikuláš Drabík (J. Čapka) ho po bitvě na Bílé hoře vyzývá, aby včas odešel do exilu. Komenský (M. Etzler) však odmítá opustit své věřící. Ve škole praktikuje metodu škola hrou, což se nelíbí purkmistrovi (J. Novák-Wajda). Komenský se spolu se svými žáky dostane do konfliktu s řádem kapucínů, kteří brzy dosáhnou uzavření školy. Za Komenským přijíždějí rodiče jeho ženy Cyrillovi (V. Forejtová a M. Šulc) a informují jej o staroměstské exekuci a potlačování svobody vyznání. Komenský musí neprodleně odejít z města a těhotnou ženu Magdalenu (A. Veldová) i syna ponechává v péči přítele Drabíka… (Česká televize)

(více)

Recenze (2)

Hombre8 

všechny recenze uživatele

Na můj vkus příliš afektované a teatrální. Evidentně práce divadelního režiséra. Řada záběrů točena v Kroměříži, ale pravděpodobně z úsporných důvodů pouze na dvou místech. V podloubí a okolí  Hejtmanského domu a v nepříliš šťastně pojmenované malebné uličce, která nyní nese název Lennonova. Tehdy, nedlouho po převratě, ještě částečně zanedbané a neopravené. Zajímavostí jsou zamaskovaná vyústění výdechů wafek, patrná v některých záběrech. ()

sator 

všechny recenze uživatele

Název filmu odkazuje na biblický Žalm 23:4 " I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. " ()

Reklama

Galerie (17)

Zajímavosti (1)

  • Název filmu odkazuje na biblický Žalm 23:4: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.“ (sator)

Reklama

Reklama