foto

Marie Vášová

  • nar. 16.5.1911
    Praha, Čechy, Rakousko-Uhersko
  • zem. 6.8.1984 (73 let)
    Praha, Československo

Biografie

Jako dívka statovala ve Vinohradském divadle, zatímco navštěvovala rodinnou školu a obchodní akademii. Herectví studovala pouze soukromě u Míly Pačové a Antonína Strnada. Krátký čas pracovala jako úřednice v nakladatelství Otakara Štorcha Aventinum a ve Škodovce. Divadlo začala hrát bez vědomí rodičů. První angažmá získala u Rodenovy divadelní společnosti (1932 - 1933). Dále hrála v Olomouci (1933 - 1934), Českých Budějovicích (1934 - 1935) a Ostravě (1935 - 1940). V roce 1940 hrála titulní roli Sofoklovy Antigony v Národním divadle, ale přijata nebyla. Díky pomoci Jindřicha Honzla hrála v letech 1940 - 1941 v Divadle pro 99 a v letech 1941 - 1944 byla v angažmá v Uranii. Teprve v roce 1945 se stala členkou činohry Národního divadla a setrvala tam až do své smrti.

Vášová byla typickou tragédkou. Její herectví se vyznačovalo tragikou silného, vášnivého citu. Vystihovalo nejen psychologii postav, ale i dobu a prostředí, ve kterém žily. Převážně hrála ženy elegantní a vášnivé, cílevědomé, energické a rozhodné, odhodlaně jdoucí za svými dobrými, nebo i špatnými cíli. Později vynikla i v rolích žen prostých, stárnoucích a zemdlených. Vášová byla vysoké štíhlé postavy, ušlechtilé a hrdé tváře, pevného hlasu. Z nejoceňovanějších rolí, které vytvořila v Národním divadle, jmenujme Lízalku (Mrštíkové - Maryša), Madlenu Vojnarovou (Jirásek - Vojnarka), královnu Runu (Zeyer - Radúz a Mahulena), paní Liberu (Goldoni - Poprask na laguně), nebo paní Hoškovou (Shakespeare - Veselé paničky windsorské).

V českém filmu měla Vášová několikrát možnost rozehrát své hluboce tragické psychologické herectví. Poprvé se v objevila v melodramatu MODRÝ ZÁVOJ (1941) v roli zdravotní sestry a krátce na to v dramatu ŽÍZNIVÉ MLÁDÍ (1943) jako šenkýřka Marie Novotná. Po válce ji filmaři často obsazovali do rolí venkovských žen, i když ona sama tvrdila, že se v nich necítí doma. Taková byla role Terezy Crhové, která přišla za války o manžela a nenáviděla domnělého kolaboranta Skývu v podání Jaroslava Průchy v dramatu V HORÁCH DUNÍ (1946), Olena Dancová v NIKOLU ŠUHAJOVI (1947), nebo žárlivá a nenávistná děvečka Rozina v ADVENTU (1956), která bezohledně ztrpčovala život mladičké Františky, ženy sedláka Podešvy, jehož byla Rozina milenkou. Další velké role vytvořila Vášová v dramatech KARIÉRA (1948) a SVĚDOMÍ (1948), kde přestavovala ženu slabošského pojišťovacího úředníka Doležala v podání Miloše Nedbala. Dále byla např. nacistkou Elsou Magerovou v NÁSTUPU (1952), Martou Johovou v dramatech JAN ŽIŽKA (1955) a PROTI VŠEM (1956), nebo Vendulkou Stiborovou v dramatu TAKOVÁ LÁSKA (1959). Ojediněle, zato o to úspěšně, se Vášová objevila v komediální roli, např. jako hraběnka Stradová v CÍSAŘOVĚ PEKAŘI a PEKAŘOVĚ CÍSAŘI (1951).

Nejvýrazněji se však vryla divákům do pamětí tragickými rolemi ve filmech SIRÉNA (1947), NĚMÁ BARIKÁDA (1949) a VYŠŠÍ PRINCIP (1960). Především zásluhou její výkonu v dramatu SIRÉNA získal film ocenění na MFF v Benátkách. Její Hudcová byla postava jako z antické tragédie, přenesená do tvrdé životní reality hornického Kladna na sklonku osmdesátých let 19. století. Hudcová byla žena, která nehledíc na vlastní bezpečí, bojovala za životy svých dětí a svého nevěrného manžela, žena, kterou nezdolá ani smrt nejmladší dcery, žena, která je vždy připravena bojovat proti utlačovatelům. Podobná byla její postava v dramatu VYŠŠÍ PRINCIP. Pradlena Ryšánková, kterou Vášová v tomto filmu ztvárnila přijde díky nacistickým okupantům nejen o život svého syna, ale i o svůj vlastní. Zatímco v SIRÉNĚ byl odpor Hudcové proti zvůli a bezpráví spíše jen vnitřní, ve VYŠŠÍM PRINCIPU se projevil i navenek impulzivním útokem na velitelství SS. Obě tyto postavy se staly výrazem odporu proti jakékoliv formě násilí a útlaku.

K velkým postavám Vášové v 60. letech patřila udřená služka Fišerová, matka tří dcer, v sociálním dramatu Otakara Vávry POLICEJNÍ HODINA (1960), Stiborová v JARNÍM POVĚTŘÍ (1961), nebo sobecky a nekriticky milující matka emigranta Kociána v LABYRINTU SRDCE (1961). Své tragické postavy si Vášová zopakovala, i když v menší míře v roli Zeminové v dramatu OSVOBOZENÍ PRAHY (1976) a naposledy se objevila ve filmu VŠICHNI PROTI VŠEM (1977) v roli Cherubíny. Přestože její výčet filmových rolí není závratný (38), faktem zůstává, že hereckého potenciálu málokteré české herečky dokázal film využít jako Vášové.

Kromě filmu spolupracovala Vášová i s rozhlasem (Balada o Marjáně Temnikarové) a televizí. Z poměrně velkého výčtu televizních rolí jmenujme např. Barboru v Jiráskově SAMOTĚ (1965), hraběnku v detektivce NĚKOHO JSEM ZASTŘELIL (1966), matku v Hrubínově KŘIŠŤÁLOVÉ NOCI (1966), podvodnici Frenchovou v kriminálce PRACKA V LÁHVI (1977), nebo Marii Čermákovou v seriálu SANITKA (1984).

Marie Vášová získala řadu ocenění. Státní cenu obdržela dvakrát. V roce 1947 za roli Hudcové v SIRÉNĚ a v roce 1961 za divadelní postavu Tylovy Drahomíry a za role matek ve filmech VYŠŠÍ PRINCIP a LABYRINT SRDCE. Od roku 1958 byla nositelkou vyznamenání Za vynikající práci, v roce 1960 získala titul Zasloužilá členka Národního divadla a v roce 1961 titul Zasloužilá umělkyně.

Petr "Bart" Bartoš

Herecká filmografie

Filmy

1983 Hodina před ránem (TV film)
1982 Plášť Marie Terezie (TV film)
1981 Medailónek (TV film)
Čím kdo žije (TV film)
1979 Bílá kočička (TV film)
1978 Muž pro domácnost (TV film)
Pracka v láhvi (TV film)
1977 Na veliké řece
Volání rodu
Všichni proti všem
1975 Osvobození Prahy
1973 Divoká planeta
1972 Hráč
1971 Bečička (TV film)
Otcové a děti (TV film)
Pomsta (TV film)
Za rok přijdu zas (TV film)
Žraloci (TV film)
1970 Kočka (TV film)
1969 Buřič Jejího Veličenstva (TV film)
Hvězda
Kolonie Lanfieri
1968 Pan Jordán a Habada (TV film)
Spojení přes Kodaň (TV film)
Vesuv (TV film)
Černé světlo (TV film)
1967 Bidýlko (TV film)
Prager Legende (TV film)
1966 Cesta řeky k moři (TV film)
Křišťálová noc (TV film)
Někoho jsem zastřelil (TV film)
1965 Samota (TV film)
Ztracená tvář
1964 Darounická poudačka (TV film)
Místenka bez návratu
Nápadníci trůnu (TV film)
1963 Dařbuján a pandrhola (TV film)
Strach a bída třetí říše
1961 Drobínek (TV film)
Jarní povětří
Labyrint srdce
Němci (TV film)
Vyhnanství (TV film)
Zločin na Volavčím jezeře (TV film)
1960 Policejní hodina
Vyšší princip
1959 Taková láska
Vassa Železnovová (TV film)
1957 Od noci k ránu (TV film)
Škola otců
1956 Advent
Nevěra
Proti všem
1955 Jan Žižka
Nechte to na mně
Po noci den
1954 Botostroj
1953 Komedianti
Pekař Jan Marhoul (studentský film)
Výstraha
1952 Nástup
1951 Císařův pekař - Pekařův císař
1949 Němá barikáda
1948 Kariéra
Svědomí
1947 Housle a sen
Nikola Šuhaj
Siréna
1946 Muži bez křídel
Nezbedný bakalář
V horách duní
1945 Rozina sebranec
Řeka čaruje
1943 Žíznivé mládí
1941 Modrý závoj

TV seriály

1984 Sanitka (TV seriál)
Epizoda 5 (E05)
1967 Soudničky (TV seriál)
1964 Shakespearovské monology (TV seriál)
1961 Hrdinové okamžiku (TV seriál)

Dokumentární

1969 Herecký kníže z Kampy (TV film)

Divadelní záznam

1967 Dům doni Bernardy (divadelní záznam)
1966 Poprask na laguně (divadelní záznam)
1959 Smrt obchodního cestujícího (divadelní záznam)