Reklama

Reklama

Tudorovci - Série 1 (2007) (série)


Pravda a spravedlnost (S01E08)

(epizoda)
  • Irsko Truth and Justice (více)

Obsahy(1)

Zatímco kardinál Wolsey, který se obává, že kvůli svým neúspěšným jednáním ve věci anulování králova sňatku přijde o jeho přízeň, přemlouvá kardinála Campeggia, aby se konal legátský soud a bylo uděleno povolení, papežský legát navrhuje, aby se ještě jednou pokusili přesvědčit Jindřicha, že se rozvádět nemá ... Když mu to Wolsey vymluví jako bezpředmětné, navrhne Campeggio jiné řešení: přesvědčit Kateřinu Aragonskou, aby se vzdala svého postavení a vstoupila do kláštera dle vlastního výběru. To ovšem královna rozhořčeně odmítá... Thomas Cromwell přináší Anně tajně knihu kritizující papežství a samotného Svatého Otce ... Kateřina se zpovídá Campeggiovi a přísahá na svůj život, že z prvního manželství s královým bratrem Arturem vyšla jako panna. Udělí mu rovněž svolení tuto zprávu zveřejnit. Sir Moore vymlouvá legátovi mylné informace o tom, že anglický lid stojí na straně Anny Boleynové. Opak je pravdou: lid miluje královnu a když prochází davem, vítají ji všude nadšené ovace. Španělský velvyslanec Mendoza se poprvé zmiňuje o možnosti vojenského zásahu císaře Karla, kdyby se nemělo přání jeho tety setrvat v manželství respektovat ... Sama Kateřina propouští své právníky, kteří ji přicházejí informovat o kolujících zvěstech, že je podezřelá z přípravy spiknutí proti králi a Campeggiovi. Na jeho místo povolává biskupa Fishera. Anna našeptává králi, že někdo jednání o celé věci zdržuje a Jindřich začne podezřívat Wolseyho, který se zapřísahá svou věrností. Jindřich vysílá do Říma Cromwella s výhrůžkou, že pokud papež nesvolí k anulování sňatku, mohla by Anglie odepřít poslušnost Římu. Brandon zároveň odjíždí do Paříže, aby od krále Františka vyzvěděl detaily o Campeggiovi a také Wolseym. František s úsměvem naznačí, že by nevěřil nikomu, zatímco nepolepšitelný Brandon se pokusí bez úspěchu svést jeho manželku ... Thomas Boleyn, Norfolk a Brandon docházejí k závěru, že přišel čas definitivně se zbavit kardinála a obvinit ho z korupce a přípravy zrady. Koná se legátský soud a po Jindřichově prohlášení je k témuž vyzvána Kateřina. Padne před králem na kolena a hlasitě prohlásí, že do manželství s ním vstoupila jako neposkvrněná panna. Pak odchází a provází ji bouřlivé ovace davu ... (TV Prima)

(více)

Reklama

Reklama