Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Na osudoch rodiny drobného živnostníka zobrazil autor tragédiu čestných pracovitých ľudí, zasiahnutých neľútostnými zákonmi obchodu v kapitalistickej spoločnosti. Ústrednou postavou je mäsiar Humbert, ktorý žije život statočného, pracovitého človeka a ktorého priamo zasahujú vojnové udalosti (strata syna), ako aj akcie veľkopodnikateľov pohlcujúce drobných súkromníkov. Najtragickejším vojnovým dedičstvom Humberta je duševne chorá manželka Bernadetta. Vo vzťahu k nej vystavujú autori do popredia ľudskú súdržnosť ako protipól neľútostných vojnových udalostí a ich následkov. (RTVS)

(více)

Hrají

Reklama

Reklama