poster

Postava k podpírání

 • anglický

  A Character in Need of Support

Drama / Podobenství / Krátkometrážní

Československo, 1963, 38 min

Komentáře uživatelů k filmu (95)

 • Slarque
  ****

  Absurdní historka kolem půjčovny koček obsahuje ještě pěkné množství drobnějších absurdit. Kameraman Jan Čuřík si dal mimořádně záležet, za pozornost stojí také střih a zvuk. Bohužel i jako úplný laik musím uznat, že digitálně restaurovaná verze vypadá mnohem hůře, než ta, co jsem před pár lety viděl v televizi. :((5.2.2015)

 • pankotchka
  ****

  Kéž by existovala taková půjčovna koček. Na druhou stranu, co by to mu ale řekly kočky?(15.10.2012)

 • honza.g
  ****

  Dosti krátké a jakoby letmo načrtnuté příklady kafkovského středu jedince se systémem, ovšem na půdorysu reálné totality v ČSR přelomu 50. a 60. let.(25.2.2015)

 • Zagros
  **

  Přesto, že snímek Postava k podpírání má jen 38 minut, dokázal jsem u něj usnout. U tak krátkého filmu se nesmí dostavit pocit, že je zbytečně natahován. K pokračování snímku se mi navíc vůbec nechtělo. Má podivně odpudivou atmosféru (záměr tvůrců), nesympatického představitele a protivnou hudbu. Chápu, na co chtěli tvůrci poukázat a některé alegorie se mi líbí, ale tahle to rozhodně není. Jednu hvězdu za půjčovnu koček a druhou za scénu v čekárně.(30.10.2018)

 • AgnesDee
  ***

  Dávám tři hvězdy jen proto, že nevím, jak tento film hodnotit. Je to tak absurdní a divný, že na to prostě nemám názor.(23.6.2019)

 • DVCAM
  ****

  Juráček byl opravdu výjimečný tvůrce. Dávám "jen" čtyři, protože pět jde pro Případ pro začínajícího kata, kde surrealismus a absurditu rozvinul k dokonalosti.(2.5.2010)

 • tuberatanka
  *****

  Československí Iľf a Petrov, ale o čosi temnejší a bizarnejší. Súboj občana s byrokraciou, občas až podozrivo aktuálny. Výborný aj po obrazovej stránke, škoda len, že príliš krátky. Ale to asi stačí.(14.1.2012)

 • the_weaver
  ****

  Vydarená kritika absurdnosti komunistického režimu, ktorý neustále propaguje, ako spoločnosť a hospodárstvo napreduje, zatiaľčo skúsenosť občanov so štátnou byrokraciou a vlastnou ekonomickou situáciou je stále horšia a absurdnejšia. A práve absurdita byrokracie je predmetom tohto trefného filmíku.(28.12.2015)

 • Fajolo
  ***

  Minimálne jedna hviezda je za herecký výkon, konkrétne za tú mačku, ktorá musela vydržať celé hodiny prenášania v taške. Žiadna z mačiek, ktoré poznám, by to nedokázala. Už ani tie mačky nie sú, čo bývalo.(20.5.2018)

 • Lockeroom
  ***

  Nějak jsem nepobral, o čem to vlastně bylo. Nejsilnější dojem z toho byl - záběry z komunistické Prahy, šedivé a plné nespokojených a šedivých lidí. Příběh sám mi přišel příliš umělý a nepochopil jsem, co tím chtěl básník říci ....(25.5.2009)

 • Aug
  *****

  Žánr představuje kód uměleckého příběhu, který vytyčuje prostor, v němž se příběh narativního fiktivního díla odehrává. Je to zpráva o tom, jakými vyjadřovacími prostředky a postupy, jakou řečí bude umělec vypovídat o tématech či problémech, které stojí v centru pozornosti jeho uměleckého záměru realizovaného ve fiktivní realitě uměleckého díla. Je to zpráva o přístupu k realitě, z níž má vzejít umělecké dílo. „Chci udělat jiný, původní život, původní svět, který by nebyl kopií, ale modelem,“ píše Juráček v explikaci scénáře Postavy k podpírání. Zříká se tak iluzivních, mimetických forem narace. Tuto hlubokou skepsi k mimetickému procesu poznání skutečnosti můžeme interpretovat jako snahu autora o zjednání si takového přístupu ke skutečnosti, který by odolal pokušení předmětné řeči, pokušení napodobovat skutečnost a přistupovat k ní jako k předmětu. Útočiště pro takový přístup k realitě nachází Juráček pro své fiktivní dílo v alegorických principech vyprávění a myšlení. Alegorický princip narace charakterizuje především jeho didaktická forma, která zdůrazňuje intelektuální a poučný potenciál vyprávění, a to prostřednictvím metafor a symbolů. Alegorie, více než který jiný druh narace, zdůrazňuje symbolický význam postav, scén a dějů. Symbol jako druh metaforického procesu je základním stavebním kamenem Juráčkovy umělecké fiktivní reality díla Postava k podpírání. Naprostý rozchod mezi idejemi a praxí tehdejšího komunistického režimu se v Juráškově Postavě k podpírání odrážejí ve dvou souvisejících rovinách: politické a existenciální. Juráček tyto rozpory postihuje konstatováním existujících patologických jevů lhostejnosti a odcizení ve společnosti padesátých a šedesátých let: „Existence odcizení, a odcizení u nás existuje, mi potvrzuje, že i u nás došlo ke společenským deformacím“ (Juráček). Klade zásadní otázku: jak je možné, že v socialismu může člověk pociťovat odcizení a lhostejnost, když ideje hovoří o přesném opaku? Tyto deformace společenské praxe připisuje na vrub fenoménu kultu osobnosti, na nějž hledí jako na symbol totalitního komunistického režimu první poloviny padesátých let, který „byl mystický, nepočítal s rozumem, paralyzoval rozum“(Juráček) . Postava není pouhou povrchní reflexí politických rozměrů kultu osobnosti, ty jsou v díle obsaženy imanentně. Není to pouhé dokumentaristické konstatování, co vše víra v kult osobnosti způsobila. Navzdory jeho odhalení je pro Juráčka víra v kult osobnosti něco neustále přítomného, co ovlivňuje myšlení a jednání lidí. Postava k podpírání je tedy v první řadě umělecké vyjádření osobní zkušenosti se zakonzervovaným duchovním klimatem československé společnosti druhé poloviny padesátých a počátku šedesátých let, která na svých bedrech bezmocně vláčí břemeno dědictví kultu osobnosti.(8.1.2011)

 • xEvilDeadx
  *****

  Surrealismus, pochmurno, absurdita. Nejlepší československý film ve všech směrech. Těžko uvěřím, že tvůrci filmu brali v šedesátém třetím roce jiné drogy, než na které je typuji. 100%(20.7.2011)

 • jaza
  *****

  těžko hledat něco kvalitnější v české kinematografii(13.12.2011)

 • FilmComent
  ****

  Surrealistický obraz společnosti zmítané byrokracií, trochu kafkovské, ale co na plat. Přesto si myslím, že je v mnoha ohledech zdařilý. Zaujala mě půjčovna koček.(19.2.2013)

 • krokodlak
  *****

  Tato novovlnná kafkárna si zaslouží pět hvězdiček už jen za skvělou hudbu Wiliama Bukového, která místy zachází až do noiseu a industrialu. Čuříkova skrytá kamera s dlouhým objektivem zaručuje velmi autentický zážitek.(1.10.2019)

1 2 3 4 5 následující >>