Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Původně mělo jít o příběh jednoho muže s autobiografickými prvky. Nebyl by to ale Lelouch, kdyby se k tomuto muži v jednom osudovém okamžiku nepřipojila také žena. A s ní posléze tři generace její rodiny, panorama světových událostí celeého 20. století a nakonec i historie filmu. Rozsáhlý a komplikovaný příběh mapující jedno století ve třech etapách má dvanáct hlavních postav. Dva hlavní herečtí protagonisté (Marthe Keller a Charles Denner) se objevují dokonce v trojroli. (oficiální text distributora)

(více)

Videa (1)

Trailer

Recenze (19)

Exkvizitor 

všechny recenze uživatele

Chci se raději mýlit s Claudem Lelouchem, než mít pravdu s Michaelem Bayem. I v tomto filmu Lelouch kašle na osvědčené tradiční filmové recepty a kašle v řadě momentů i na diváka. Nezajímá ho pevná logika příběhu, rovnoměrně dávkovaný vývoj postav ani přísná jednota stylu. Klade důraz na chytře sarkastické dialogy, střih ovládaný anarchistickými asociacemi a dlouhé jízdy kamery s překvapivou mizanscénou, která dává tušit masivní improvizaci. Jeho filmy jsou natolik svérázné, že se často dají srovnat jen s jinými jeho filmy. Rozhodně to platí i o tématech, protože Lelouch v zásadě točí stále jeden scénář. Ani v Celém jednom životě nechybí osudová love story, generační pouta, odkazy na holocaust a autorovo židovství či časté hudební citace (v tomto filmu střídá oblíbeného Rachmaninova Gilbert Becaud, ztělesňující sám sebe). Claude Lelouch je odvážný filmař, a mně to imponuje. ()

Enšpígl 

všechny recenze uživatele

Tohle je prostě nádhera. Claude Lelouch umí své příběhy vyprávět velmi netradiční filmovou řečí, ale jemu se vždy podaří prakticky v prvních třech minutách mě naladit na své nálady, myšlenky a především pocity a pak už si ty jeho filmu užasně proživám a je mě s nimi moc krásně. Celý jeden život má v sobě tolik moudrousti, dialogy počínaje a humorem konče, že jsem si připdal jak kráva na nejlepší pastvě svého života. Mně se třeba hrozně líbilo, jakým způsobem se tady pracovalo s hudbou a jak citlivě byly vybírány jednotlivé skladby k daným scénám. Mimochodem v jednom záběru se ukázal i Claudeho dvorní skladatel Francis Lai. Navíc moc děkuji citlivému přístupu našeho nejlepšího TV kanálu Cinemax, že otitulkoval i písničky, protože ty texty přímo souvisí s filmovým děním. Když pominu originalitu a neobyčejný vyprávěcí talent ještě mě zde zbývá nádherně zobrazená láska ke kinematografii. Zkrátka víc než malé množství důvodů, proč tomuhle filmu nabít plný zásobník. ()

Reklama

Rajca 

všechny recenze uživatele

„Možno sa svet bohov podobá svetu ľudí. Možno že sa aj tam hore konajú voľby. Raz je u moci Boh kresťanov, inokedy sa chopí moci Boh protestantov alebo iných...A potom desať rokov či storočí vládne ostatným bohom. Niekedy je Boh prívetivý, inokedy je Boh skazonosný. Niekedy preváži Gándí, inokedy Hitler. V koncentračných táboroch si nestratil vieru? Neviem. Ateistom môžeš byť týždeň, rok, v čase vojny. Ale nemôžeš prežiť celý život bez viery. Na ateistov si dávaj pozor. Ak sa dívajú ľudia na slnko či more bez viery v Boha, potom neuveria nikdy v nič, ani v Teba.“ Zaujímavá sonda míľnikmi 20. storočia zakomponovaná do jedného rodinného príbehu. Smrť J.F. Kenedyho, Marilyn Monroe, nástup komunizmu... v skvelých rozhovoroch medzi otcom a dcérou. Divák len ľutuje, že to nemohol vypočuť viac. Príbeh rozohráva niekoľko dejových línií, ktoré sa na koniec filmu spoja do nového ľudského osudu. ()

JimJam 

všechny recenze uživatele

Film jsem viděl více než před rokem a dodneška jsem ho nevstřebal. Lelouch je pravděpodobně nejnápaditější a myšlenkově nejkomplexnější evropský filmový režisér od 70. let. Proč se ale proboha snaží vždycky vtěsnat všechna témata do jednoho filmu? V důsledku místo toho, aby něco podstatného sdělil, zbyde ze všeho jen mix možná souvisejících témat bez klíčové spojující myšlenky. ()

tomtomtoma 

všechny recenze uživatele

Přepsáno v červnu 2019. Celý jeden život je výsledkem sebevědomí, posíleného zkušeností, a přijetím ctižádostivé výzvy o umělecké, intelektuální a filozofické zamyšlení nad životem moderní společnosti, jeho vývojem i budoucností. Nezbytnou součástí moderní historie civilizace se stává i kurz přežití. Claude Lelouch přes optiku ušlechtilého romantického básníka vyvolává neviditelnou duši života, využívá filmové prostředí jako vědeckou základnu, ze které podniká zvědavé výpravy, dychtivé po poznání tužeb, vášní a chtíče lidské motivace. Pohrává si s předurčeností, osudem, náhodou, opěvuje lásku, překonává konvenční cesty. Náruč polního kvítí je vznešeným ideálem, bohatství a ziskuchtivost nepřekonanou zátěží. Zachycuje ozvěny klíčových okamžiků lidského šílenství a nenávisti, klade je do souvislostí s důvěrnou intimitou jednotlivců při snaze o naplnění soukromého štěstí. Moudrost má nadhled i schopnost výstižného pojmenování termínů. Vnímá příčiny i negativní důsledky stavovských, rasových i sociálních rozdílů, upozorňuje na nebezpečí lidské přízemnosti a s úsměvem povzbuzuje tvořivost. Se zaníceným odhodláním staví své obrazové verše, pohyb je řízen orchestrem hvězdného nebe, slova se vznáší nad gejzírem niterných pocitů a vášně i potřeb lidských životů. Po životě nejzvídavější postavou je Sarah (pozoruhodná Marthe Keller, též v roli své matky Rachel a v roli své babičky a nevěrné tanečnice). Poznávání života z pozice rozmazleného plodu prominentní vrstvy se pokouší vyrovnávat s dědictvím národnostním i rodinným, hledá své platné místo v životě, pátrá po prospěšnosti i čisté hodnotě vnitřního naplnění. Osamělost je demoralizující, předurčenost nadějí, naplnění je vysvobozením. Odlehčené alter ego Lelouche je Simon Duroc (velmi zajímavý André Dussollier), napravený podvodníček. Nespokojenost se životem si nevystačí pouze s rozvernou hrou na lupiče a četníky a dychtivě přijímá pobídku k uměleckému vyjádření svého hlasu. Naplnění má dvě vyrovnané potřeby: soukromou a veřejnou. Život přijal žádost s napjatým očekáváním. Moudrou zkušeností života je David Goldman (dobrý Charles Denner, též v roli svého otce a průkopníka filmu), otec Sarah s nepříjemným židovským zážitkem absolutní neúcty života. Křehká hranice mezi životem a smrtí, mezi důstojností a ponížením i mezi nadějí a zmarem se stává životodárným impulsem o úplné ovládnutí kontroly nad svou osobní nezávislostí. Výraznější postavou je Carla (zajímavá Carla Gravina), italská kamarádka Sarah. Poživačnější verze fanfarónských gest intelektuálního snobství. Výraznou postavou je zde Charlie-Focus (velmi příjemný Charles Gérard), Simonův učitel fotografického řemesla i jeho věrný a pragmatický partner ve filmové branži i v nesnázích osudu. K výraznějším postavám patří také Gilbert Bécaud (sám Gilbert Bécaud), populární pěvecká hvězda a neposlušná hračka rozmazlené Sarah. Z dalších rolí: Simonův parťák z vězení a později majitel restaurace se cvičeným kohoutem Sam (Sam Letrone), matka Davida Goldmana (Judith Magre), snaživý a nepřesvědčivý Simonův obhájce (André Falcon), Simonova herečka i jeho životní zklamání (Annie Kerani), francouzský generál a podvedený manžel babičky Sarah (Daniel Boulanger), ojedinělý divák kina (Jacques Villeret), pravá a věrná ruka Davida Goldmana Gérard (Gérard Sire), šestidenní manžel Sarah (Gabriele Tinti), zapřísáhlý odborář Paul, plný zášti (Élie Chouraqui), Simona zatýkající policejní inspektor (Jean Franval), neúspěšný italský inseminátor (Angelo Infanti), nadšený futurolog s chmurnou ekologickou vizí budoucnosti (Marc Mazza), neuspokojivá partnerská náhražka Sarah (Harry Walter), zodpovědný lékař budoucnosti (Marie-Pierre de Gérando), či generálův pobočník a biologický dědeček Sarah (Yvon Tanguy). Celý jeden život je obdivuhodně zpracovaná ambiciózní šířka záběru. Jednotlivec se propojuje s celkem, celek dává smysl a směr souvislostem a činorodost je lékem na duševní šrámy života. Básník je idealista, miluje život a zůstává věrný vznešeným zásadám. Celý jeden život je originální reakcí na život, společnost, politické ideologie i morální stav. Život nabízí neopakovatelné příležitosti k sebeprosazení. Pozoruhodný filmový prožitek! () (méně) (více)

Galerie (16)

Reklama

Reklama