Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Televízna adaptácia novely J.Barč-Ivana. Generačný konflikt medzi otcom a synom, túžiacim po hereckej kariére. Tragický osud nemanželského syna dravo ctižiadostivého inžiniera Šándrika, nie je napriek svojej sujetovej závažnosti dominantnou zložkou autorovej výpovede. Je skôr zrkadlom pokrivenej tváre zmýšľania i konania ľudí, ktorí mohli jeho život zachrániť. Strach pred výsmechom, kritikou, či dokonca pohŕdanie medzivojnovej meštiackej spoločnosti, pre ktorú je najvyššou morálnou normou povrchná podoba spoločenskej bezúhonnosti, prehlbuje rozpor medzi svedomím, prirodzeným ľudským citom a obavou priznať sa k nim. Spor medzi otcom a starším synom Vladom, túžiacim proti otcovej vôli po hereckej kariére, je súčasne konfliktom dvoch egoistických ľudí, ktorí sa usilujú za každú cenu využiť slabosti druhého. I keď zdanlivo každý z nich dosiahne vytúžený cieľ, na konci ostáva trpké poznanie, že očakávané šťastie a spokojnosť nikdy neprídu. (oficiální text distributora)

(více)

Reklama

Reklama