poster

Ernst Thälmann - Syn své třídy

  • Východní Německo

    Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse

Drama / Životopisný / Válečný

Východní Německo, 1954, 124 min

Komentáře uživatelů k filmu (1)

  • ripo

    Film „Ernst Thälmann — syn své třídy" je prvním dílem filmové fresky o tomto velkém německém revolucionáři, vůdci německého proletariátu. První díl zabírá léta 1918—1923, druhý díl bude zabírat léta 1930—1944. Původní záměr scénáristů byl natočit životopisný film, který by ukázal Thälmanna od samého mládí. Ale to by si bylo vyžádalo nejméně čtyřdílný film, a proto scénáristé přistoupili k způsobu zpracováni, který zachycuje nejen Thälmanna v nejdůležitějších období jeho života, ale i poválečnou historii Německa. — Scénárista M. Tschesno-Hell napsal o poslání tohoto filmu: „Posláním filmu o Thälmannovi je oživit u německých pracujících revoluční tradice, víru ve vlastní sílu, posílit a upevnit jejich důvěru v jejich schopnost proměnit svět. Sledovali jsme také úmysl, aby film znázornil význam pracujících v boji národa za osvobození lidí od vykořisťování a válek a ukázal pracujícím, že jsou hybnou silou v dějinách, že jsou vykonavateli vůle lidu. A celým dějem našeho filmu probíhá vývoj Ernsta Thälmanna z prostého dělnického funkcionáře v uznaného vůdce dělnictva. Thälmann je nerozlučně spojen s pracujícími lidmi, posilován jejích důvěrou a hlubokou vírou v jejich sílu. Masy v něm vidí svůj vzor, symbol velikého boje za osvobození lidstva, za socialismus." Pro naše diváky je tento film, odměněný na VIII. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech Cenou míru, příležitostí k bližšímu poznání historie německého lidu a kořenů německého fašismu. Filmový přehled 37/1954(31.5.2009)