• Volodimir2
    ****

    Trojdielny televízny seriál o živote Dwinghta D. Eisenhowera kladie dôraz na dobu v Európe v priebehu 2. svetovej vojny, kde slúžil ako vrchný veliteľ amerických vojsk, neskôr ako veliteľ Spojeneckých vojsk. Podkladom pre scenár boli knihy Kay Summersbyovej „Eisenhower bol môj šéf (1948) a Pasca zabúdania (ktorá zmluvne vyšla až po smrti Eisenhowera v roku 1969). Z filmu najviac upútala nevraživosť s britským maršalom Montgomerym, či už vo vojnových operáciách po dobu 2. svetovej vojny, ale aj v dobe kedy robil Eisenhowerovi zástupcu, keď bol vrchným veliteľom ozbrojených síl NATO:(22.2.2015)