Komentáře uživatelů k filmu (42)

 • Tosim
  *****

  Někdy může připadat, že to s těma pětihvězdičkama přeháním, ale...tenhle film je sice otřepaná červená knihovna o studentce, která se zamiluje do svého profesora, ale ten Karel Lamač!!! Nevím, jaké jsou názory na jeho herectví, ale tady je naprosto dokonalý!!!(23.4.2003)

 • sportovec
  ***

  Tento film patří stále do Lehr- und Wanderjahre naší tehdejší národní kinematografie. Může se zdát, že ti, kdo stojí v popředí, dnes jen obtížně přijatelná a přesto výborná Anny Ondráková, i v zásadě stejně srovnatelný Karel Lamač, udávají tón této kmenové veselohře ze školského prostředí, v jejímž půdorysu lze tušit o pouhých 6 let mladší CESTU DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY DUŠE, také udávají tón tomuto filmu. Je tomu - alespoň podle mého názoru - jinak. Film, rozervaný soubojem mezi příšernou mozek rvoucí červenoknižní literární předlohou a úpornou snahou tvůrců o překlenutí jejích nejhrůznějších míst, je veden pevnou rukou tehdy mladičkého Martina Friče, přičemž zůstává otázkou, nakolik se tu také jedná o spoluvklad Karla Lamače, další režisérské osobnosti třicátých let. Stejně tak stojí za připomenutí, že se jedná o vůbec první film, tedy filmový debut, začínající a přesto již tu výrazné Nataši Gollové. Iniciační potenciál díla je nepochybně právě tím, co v této místy nápady jiskřící veselohře zůstává i dnes oprávněně nadčasovým.(20.10.2007)

 • Zloděj kol
  ****

  Komedie z počátků zvukového filmu, která založila tradici filmů ze studentského prostředí, i když školní škamna zde působí jako kulisa chatrného milostného románku profesora a žačky. Film trpí příšernou kamerou a manýry Anny Ondrákové navyklé hrát v němých filmech. Na druhé straně ojedinělá příležitost zachytit legendární dvojici Lamač-Ondráková ve zvukovém filmu. Některé scény filmu patří k nejvtipnějším v rámci předválečné produkce, především zásluhou Lamače, Pištěka a stréčka Křópala. K herectví Karla Lamače - jeho postavy jsou hodně šablonovité, uznávám, že mnoha lidem se může zdát jeho herectví příšerné, ale právě díky jeho nepraktickým mládencům pro mě mají ty jinak průměrné komedie zvláštní půvab. Nebýt Anny (nahrazena např. T. Grosslichtovou) jednu hvězdičku bych přidal.(8.9.2003)

 • NinadeL
  *****

  V roce 1932 byl ještě Mac Frič cele v intenzivní spolupráci s Karlem Lamačem. Po té, co se poprvé osamostatnil jako režisér na konci 20. let, s nástupem zvukového filmu se opět stáhl a stal se Lamačovým pravidelným asistentem. Nyní přišla chvíle také na debut Karla Lamače jako herce ve zvukovém filmu a bylo nanejvýše logické, aby se zopakovalo jejich rozložení rolí jako v případě filmu Páter Vojtěch (1928). Pro ideální symbiózu Karla Lamače, filmového herce a jeho filmové postavy, byl i jeho profesor Suchý Karlem. Navázal tak na tradici svých postav z filmů Ukřižovaná (1921), Drvoštěp (1922), Starý hřích a Adjunkt Vrba (oba 1929). Příběh Kantora Ideála se odvinul od Všední příhody nevšedního člověka z humoresky Adély Červené z roku 1917, což by pseudonym chocenského historika, básníka a dramatika Ferdinanda Tomka, který se inspiroval praxí ředitelského působení na reálce v Nové Pace, kterou vykonával v letech 1910-1927. Septimánkou Věrou Matysovou se stala Anny Ondráková, v té době hvězda nejnovějších koprodukcí Německa, Rakouska a Francie Jedinou noc v ráji (1931) a Anny, ukrutná přítelkyně (1932). Dala tak svolení k závěrečné kapitole oblíbeného milostného páru českého filmu 20. let. Naposledy v němém filmu byla partnerkou Karla Lamače v Dcerách Eviných (1928) a nyní tedy bylo jasné, že na plátně naposledy svolila ke svazku s Kantorem Ideálem, zatímco v civilním životě již plánovala svatbu s Maxem Schmelingem. A zřejmě z důvodu dvojí produkce jazykových verzí, kdy Moldavia zastupovala českou a Elekta francouzskou, ve verzi Professeur Cupidon byl celý tvůrčí tým nahrazen. Režiséry se stali Robert Beaudoin a André Chemel, hlavní hereckou dvojicí pak Truda Grosslichtová a Pierre Bertin. Předtím Anny ve francouzské verzi Mam'zelle Nitouche (1931) zastoupila Janie Marèse a znovu po letech Renée Saint - Cyr v Donogoo (1936). Mezitím však sama hrála zrcadlově své role německy i francouzsky v sedmi dalších filmech. Ve vedlejších rolích filmu Kantor Ideál se na pozadí slavného páru O-L formovala také oblíbená Fričova sestava v čele s Oskarem Marionem, Světlou Svozilovou, Valentinem Šindlerem (který u něj debutoval ve Vše pro lásku v roce 1928) a v neposlední řadě s Pištěkem a Nedošinskou a epizodkáři Šléglem, Speergerem, Kysilkovou a Balek-Brodskou. Když toto všechno je nadto podbarveno předposlední rolí Švába - Malostranského a čtyřmi zdařilými šlágry Jarky Mottla a Járy Beneše, nelze být než spokojen.(14.2.2009)

 • WANDRWALL
  ***

  Jedna z mála filmů, kde hrála ANNY ONDRÁKOVÁ, než se provdala za MAXE BOXERA. Karel Lamač ani A. Ondráková nebyli nijak pozoruhodní herci. Ale vzhled A. Ondrákové, a jisté štěstí jí umožnilo zahrát si i v Anglii. Lehká komedie, kde se objevuje řada tehdy hodně filmově využívaných heců.(1.9.2010)

 • Ilicka
  ***

  "Pane učiteli, vy jste již jistě někdy koulel, že ano?" "Nekoulel, pane řediteli, nekoulel."(15.10.2011)

 • nash.
  ****

  Naivní ale mile rozverné, prostinké přesto zábavné, a to zejména díky Lamačovi a jeho geniální figurce nepraktického učitele (i když závěrečnou proměnou, poněkud ztrácí kouzlo).. film, ke kterému se "pamětník" rád vrací nejen kvůli nestárnoucí scéně divadelního představení či Suchého první vyučovací hodině ("ve druhé lavici dozajista sedí...")...(29.1.2010)

 • Maemi
  ***

  My v septimě takové kočky nemáme! „Miťuli tě“ :))(19.9.2010)

 • Blofeld
  ***

  S tímhle filmem bych neměl žádný problém - nebýt faktu, že jsem při jeho sledování měl neodolatelné nutkání uhodit Anny Ondrákovou něčím hodně těžkým po hlavě. Normálně bych mouše neublížil, ale Ondráková - podobně jako například Ferbasová - má v sobě něco, co ve mně probouzí surovce. Lamač v titulní roli je místy parádní, místy už tolik ne. Parádní naprosto pořád jsou potom Světla Svozilová coby pověrčivá učitelka Plašilová a Darja Hajská jako třídní práskačka. S tradičně solidními Nedošinskou, Pištěkem a Šléglem - a neodolatelnou Natašou Gollovou, která má ve filmu rozhodně víc než jednu větu a už tehdy neměla problém přehrát všechny v okolí - tvoří důvod, proč se na tuhle značně nablblou komedii dívat.(8.2.2009)

 • Caelos
  ****

  Hodně naivní a pitomé, stejně jako většina filmů z těchto let, ale přesto vtipné, a to dost. Lamač zde hraje bravurně a zdatně mu sekunduje i Anny Ondráková, která hraje i v mém oblíbeném Její zpověď (1929) od A.Hitchcocka. Nejkomediálnější mi ale přišla postava školníka. Nepamatuju se jak se ten herec jmenuje, ale když představoval ve sborovně Meneláa, tak jsem doslova vyprskl smíchy. Film má i své slabší chvilky a nepatří k tomu nejlepšímu 30 let, ale je to hodně povedená veselohra. (7,5/10)(18.3.2009)

 • mchnk
  ****

  Jedinečná a bezesporu nejznámější možnost pohlédnout do nebezpečně uhrančivých očí Anniných, a také si užít jedinečné herectví K. Lamače s perfektním slohem. Marthos a NinadeL napsali vše.(13.2.2014)

 • Marthos
  ****

  Orientace domácích tvůrců v prvních letech zvukového filmu nebyla snadná a jakoby obloukem se vlastně vracela k učednickým létům němé kinematografie. Byla to doba tvrdých zkoušek a nových experimentů, někdy předem prohraných, jindy naopak úspěšných. Na podobnou taktiku vsadil také režisér Martin Frič, který na počátku třicátých let za výrazného přispění Karla Lamače postupně navázal spolupráci s Vlastou Burianem a dalšími velikány českého humoru. V roce 1932 bylo ale ještě příliš brzy na jakékoliv chodníky slávy a navíc Fričovi chyběl hvězdný rozjezd. Měl za sebou jen několik němých filmů a kritikou strhaný přepis Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka. Ale měl vedle sebe svého guru Lamače, který velice dobře věděl, kdy má přijít ten správný okamžik. Kdoví, zda-li si byl tehdy básník, spisovatel a ředitel reálky v Nové Pace Ferdinand Tomek vědom své výjimečné chvíle, když oba tvůrci projevili zájem o jeho rozvernou humoresku ze školních škamen. Bylo nasnadě, že postava nesmělého a trochu komického profesora Suchého je jako šitá na míru Lamačovým milovnickým eskapádám, které svou charakterovou proměnou představují zásadní přelom v hereckém rejstříku titulního představitele. Získáním Anny Ondrákové, tehdy již evropské filmstar, se uzavřela jedna z nejdéle psaných kapitol českého filmu, který jen stěží hledal za nejpopulárnější milovnickou dvojici náhradu v nastupující generaci mladých. Ale přece zasáhla do Fričova života šťastná náhoda, která mezi dívčí kompars zavedla tehdy dvacetiletou posluchačku soukromého herectví Natašu Gollovou, zatím ještě neprozrazující nic ze svého výjimečného talentu. Naopak sázkou na jistotu bylo obsazení vedlejších rolí v čele s Antonií Nedošinskou, Theodorem Pištěkem, Světlou Svozilovou, Oskarem Marionem a Valentinem Šindlerem, ideální každý pro svůj specifický herecký typ, perfektně se uplatňující především v konverzačních tématech. Důmyslně naplánovaná premiéra na počátku školního roku v září 1932 se setkala u diváků s mimořádným úspěchem a de facto předznamenala zájem francouzských tvůrců o práva na jazykovou mutaci, která následně stála u zahájení provozu nových barrandovských ateliérů. V Čechách pak KANTOR pomohl Fričovi získat uměleckou reputaci a zároveň udal směr, kterým se legendární Mac v následujícím období vydal.(3.10.2008)

 • helianto
  *****

  „Ono to půjde, jen musíte být hodně energický …“ A pan profesor Suchý, v geniálním podání Karla Lamače, opravdu velmi energickým byl. Ovšem jen do doby než přišla ona osudová chvíle: „Řekněte mi, dívčino romantická, proč jste uzavřela sázku tak pošetilou?“ a ona odvětila tónem, jemuž nelze bylo odolati: „Protože se mi líbíte …“ A pohled jejích nádherných očí, orámovaných hustými řasami, byl více než výmluvným – nádherná a skutečně neodolatelná Anny Ondráková. A jedna z nejlepších prvorepublikových konverzačních komedií, kde sázkou nejvyšší, ohrožující čest obou zúčastněných, byla hubička, a přesto to mezi oběma partnery tak nádherně jiskřilo …(31.12.2014)

 • Orlau32
  ***

  Film je jako okopírovaný dívčí románek. Ale o to (pravděpodobně) réžii šlo. V roce 1932 to musel být pro děvčata HIT.(19.8.2011)

 • K.I.N.G.
  ****

  Anny Ondráková a Nataša Gollová, dvě tak přenádherné ženy v jednom filmu? Tady není možné ani diskutovat o žádném nižším hodnocení. :-)(8.12.2011)

 • Aleee89
  ***

  Trošku ohrané téma, ale asi ne v té době. Ovšem láska mezi studentem a kantorem se zrodí snad na každé škole a nevím, čím to je. Zde samozřejmě podáno s mírnou naivitou, ale přesto kouzelné. A taky ideální příležitost vidět hrát Lamače a pro mě navíc konečně možnost vidět hrát i hvězdu Anny Ondrákovou, kterou znám z přednášek ve škole i učebnic.(4.5.2013)

 • rt12
  **

  Karel Lamač mě oslňoval jako režisér výborných komedií s Vlastou Burianem. Herec je k uzoufání nudný.(28.5.2014)

 • NinonL
  ***

  Naivní červená knihovna s vystresovaným Karlem Lamačem a upištěnou Anny Ondrákovou v hlavních rolích. Trochu to celé připomíná němý film, všechny pohyby i dialogy jsou hodně afektované. Ale jako začátek našeho zvukového filmu hodnotím vcelku kladně. Navíc jsem Karla Lamače ani Anny Ondrákovou v jiných filmech neviděla.(31.12.2013)

 • zette
  ***

  Tak ja si na tomto snimku nejvice vazim, ze je to jeden z prvnich nasich mluvenych filmu. Pak jeste vytribeny jazyk Karla Lamace a to bude asi vse. Vidim, ze s Anny Ondrakovou mel problem nejeden divak. Zenska to byla sice hezka, ale v tomto filmu mi vadila podobne jako velice laciny scenar celeho filmu...(19.2.2009)

 • topi
  ****

  Klasická rozverná veselohra z 30. let, kterou vždycky rád uvidím.(15.4.2014)

<< předchozí 1 2 3