Reklama

Reklama

Spartakus vyjednává s piráty o dodávce potravin. Město by tak zůstalo soběstačné a Římané by ho nemohli nechat vyhladovět. Mladý Tiberius se však vzepře otcovu rozkazu a zaútočí... Napjatá nálada přetrvává v Sinuese en Vale, městě dobytém Spartakem. Jeho lidé se k zajatcům chovají i přes Spartakovy pokyny hrubě a nutí je, aby bojovali o jídlo. Na moři zakotví piráti a nabízejí Spartakovi spolupráci při bitvě proti Římanům. Spartakus jejich nabídku promýšlí a žádá o radu Edilovu manželku. Naleznou Edilovu pečeť, která jim zajistí zásobování i z moře s příslibem, že pečeť bude pirátů, jakmile Spartakus opustí město. Caesar zabije římského vojáka, který přišel za Tiberiem a hlásal, že Spartakus obsadil město a je ztělesněním smrti. Tiberius pošle Caesara proti jeho vůli za svým otcem a svolá muže. V noci si jde Spartakus vyzvednout smluvené jídlo od pirátů. Při tom ho sleduje Tiberius a připravuje své muže k útoku... (TV Prima)

(více)

Reklama

Reklama