Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Pôsobivé sondy do ľudských duší, kedy sme presvedčení o vlastnej pravde. Viktoriánska dráma zobrazujúca, ako žiarlivosť manžela a vlastné chmúrne myšlienky môžu ničiť životy nás i druhých, manželstvo... ak sú podporované vonkajšími podnetmi a tvrdohlavosťou manželky. Hlavnú temnejšiu dejovú líniu dopĺňajú úsmevnejšie príbehy plné charakterov odpozorovaných zo života, majúcich šarm, vtip, pôvab, múdrosť i slabosť, premenlivosť... Period drama rozdelená do 4 hodinových častí od Anthonyho Trollopa - spisovateľa, o ktorom povedali, že v porovnaní s ním aj Balzac vypadá ako romantik. (01Zuzana10)

(více)

Galerie (21)

Reklama

Reklama