Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Pátý díl slovenského seriálu scenáristy Vladimíra Körnera a režiséra Miloslava Luthera má název Via Doloris a uzavírá velkolepý historický projekt, jaký dodnes nemá v české a slovenské televizní tvorbě obdoby. Poslední část zachycuje neúspěšnou diplomatickou misi Johannese Jessenia na sněm uherských stavů a především trpký konec tohoto učence, lékaře, anatoma a diplomata. Jessenius byl totiž jedním ze sedmadvaceti pánů, popravených v červnu 1621 před pražskou staroměstskou radnicí za účast ve stavovském povstání. Na pozadí jeho osudu pak tvůrci zobrazují dění v českých zemích v době soumraku renesančních ideálů, kdy vypukla třicetiletá válka a kdy potupnou porážkou v bitvě na Bílé hoře české stavovské povstání skončilo. (Česká televize)

(více)

Zajímavosti (1)

  • Když kat Mydlář (Milan Kňažko) přijde před popravou k odsouzencům, říká mu Krištof Harant (Stanislav Dančiak), že je katolík. Wikipedia však uvádí, že Krištof Harant z Polžic byl v době popravy protestant. (VMa)

Reklama

Reklama