Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Televizní hra přibližuje konflikt, který vznikl kolem prvního dělnického představení v Národním divadle. Na samém konci 19. století  bylo dělnictvo už významnou silou ve společenském dění. Zápas o to, aby představení bylo uskutečněno, anebo uskutečněno nebylo, vyhrocovala okolnost, že české dělnické hnutí bylo rozštěpeno. Vedle sociální demokracie vzniklo národně sociální hnutí, podporované reakčními silami a zbavené toho hlavního, sociálního programu. Nejmocnější složkou pak stále byla buržoazní třída, která cítila politický význam takového představení a prohlašovala jej za znesvěcení Národního divadla. Všechny tyto proudy se pochopitelně promítaly i do nitra divadelního organismu. Na snahách, aby se představení uskutečnilo, se významně podílel i sám tehdejší ředitel Národního divadla František Adolf Šubert. Se souhlasem dělníků vybralo divadlo hru F. V. Jeřábka Služebník svého pána, jedno z našich prvých sociálních dramat. (mibara)

(více)

Hrají

Reklama

Reklama