Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Nahlédneme do světa dvou stárnoucích sester, intelektem i povahou zcela odlišných, a to s citlivým humorem a velkým pochopením, který tomuto snímku náleží. Ta první z nich, Jiřina Venclovská (J. Jirásková), je náročnou, úspěšnou a obávanou primářkou interního oddělení v městské nemocnici. Ta druhá, Fanynka (J. Bohdalová), je i ve zralém věku nevinným dítětem, které hledí na svět s naivní důvěrou a úsměvným očekáváním. Ta první se o sebe umí postarat dokonale, ta druhá je v dětinské nesamostatnosti odkázána na vnímavou péči bližního, který ji bude umět pochopit a milovat. Celý život žily tyto dvě ženy životy navzájem nezávislé. Osud je ale svedl dohromady a obě musejí projít krkolomnou cestou nesnadného soužití s neustálými rozmíškami… (Česká televize)

(více)

Recenze (210)

Anthony 

všechny recenze uživatele

Takový slušný film, ale žádné veledílo - rozhodně Kachyňa umí líp. Bohdalová opravdu hraje skvěle - navíc se skvělou maskou, připomenul bych ovšem i Jiřinu Jiráskovou, která vytváří k Bohdalové skvělý protipól a navíc neměla tak vděčnou roli. Bohdalová získala České lva, nominován byl film a scénář - což ovšem po zásluze proměněno nebylo. ()

flanker.27 

všechny recenze uživatele

Cokoliv napíše pan Hubač, je pro mne mimořádné. Tento pohled na mentálně zaostalé lidi je výjimečný tím, že je vlastně velmi vyvážený. Ve většině filmů zvláště západní provenience jsou tito lidé zobrazováni jako pravý vzor lidských vlastností, mimořádně dobří, hodní, obětaví. Zde tomu tak není, vidíme Jiřinu Bohdalovou (její nejlepší role) jako skutečného člověka, který vedle svých dobrých vlastností dokáže být i sobecký, lakomý, vzteklý. O to s ní víc prožívám její trápení i radosti. Film jako takový je natočen bezchybně, Kachyňova zkušenost je z filmu cítit zvláště v porovnání se současnými pseudohlubokými experimenty naší nové filmařské generace. ()

Reklama

Radek99 

všechny recenze uživatele

Asi nejpopulárnější z mnoha lyrických příběhů matadora československé režie Karla Kachyni, který staví především na tom lidském a humánním v nás - každý člověk má cenu, každý je jedinečný, důležitý, pro někoho nepostradatelný, nezbytný... Kachyňův režijní rukopis vykazuje jako obvykle své nesporné kvality, spornější je tentokrát scénář Jiřího Hubače, z něhož se dalo dostat nepoměrně více, standardně dobrá hudební složka osvědčeného Petra Hapky, vše ale zastiňuje doslova fenomenální herecký koncert Jiřiny Bohdalové v roli Fanynky... (Karlu Kachyňovi se povedl skutečně intuitivní casting) Jednoznačně její nejlepší role poslední doby, která staví na jejím zažitém hereckém infantilismu, jímž se nesmazatelně vryla do srdcí generací československých dětských posluchačů a diváků - jeho metamorfózou dosáhla Jiřina Bohdalová herecké polohy hraničící s dokonalostí... Dospělá nedospělá, infantilní seniorka, mentálně retardovaný prosťáček boží...zdaleka nejlidštější z panoptika postav...krásný film, kterému ale cosi chybí k dokonalosti... Možná z něho ční až přílišný scenáristický konstrukt a prvoplánovost, možná už Kachyňa ztratil tu špetku geniality, která dělala jeho někdejší filmy jedinečné... ()

Kulmon 

všechny recenze uživatele

Jestliže Jiřina Bohdalová jako Fany představuje jeden z nejlepších ženských hereckých výkonů v našem filmu, je trochu škoda, že zrovna v tak odfláknutém filmu po scénáristické stránce. Některé dialogy jsou vyloženě pitomé a stejně tak některé scény. Bylo jich víc, ale za všechny můžu jmenovat např. scénu, ve které Fany běží poprvé k panu divokém. To jsem měl chuť film vypnout. Je to škoda, je to promarněné téma, které už Bohdalka nezopakuje. ()

sportovec 

všechny recenze uživatele

Čím jsem starší, tím více se utvrzuji ve zkušenosti, že úspěšné prezentování kladných stránek života je v současném umění činem, který se pohybuje někde mezi psychickou úchylkou a protiprávním aktem; v každém případě je to vykládáno jakon epřípustná výstřednost. Nositelům těchto názorů nic nevyčítám; jsou jen zobecněním všeobecného marasmu, v němž žijeme všichni bez rozdílu. Zápory, vytýkané FANY, lze plně vztáhnout i na RAINMANA. Jiří Hubač je jedním z našich nejlepších dramatiků a před časem napsal jinou prvoplánovou inscenaci-drama: NEZRALÉ MALINY, v nichž starý Pešek dokonce vzpomíná s něhou na revoluční levicové mládí své postavy (obdobné založení má i Procházkova a Kachyňova skvělá KRÁVA). Komorní drama, rozpoutané Kachyňou, je pochopitelně neseno sluncem mimořádného výkonu Jiřiny Bohdalové, která tu nad jiné výrazně prokázala univerzálnost svého hereckého rozměru. Není však zdaleka osamělá: skvělou protihráčkou je jí složitým vývojem své sebeneúprosné postavy Jiřina Jirásková, svou blazeovaností nepřehlédnutelný je také její milenec a poněkud líný podřízený Martina Huby a zapomenout není možné ani na Donutilův herecký koncert v roli sytě spokojeného samolibého kostelníka, který svou hloupostí zaviní jeho vykradení za bílého dne. Výborný je i čtyřnohý "pan divoký". Skvěle vystavěný závěr s Faninou smrtí i strmá, paralelní vzestupná křivka vnitřního sestřina vývoje vhánějí slzy do očí. Karel Čapek kdysi napsal, že každý slušný člověk je sentimentální; z tohoto pravidla se vymyká jedině darebák. Současný člověk posledních dvou století však v drtivé většině případů darebákem není; je jen chronicky nemocný a pro neustálá civilizační traumata všedního dne zapomněl, co to je skutečná bolest a skutečný cit. Být chuďáčkem automaticky neznamená být vždy a všude a priori hlupákem a blbečkem. Je to složitější a lidská duše je zranitelnější i silnější, než si zpravidla myslíme a dokážeme představit. Doufám v jedno: že prvoplánových přístupů jako je i tento Kachyňův, nebude v našich životech nikdy dost. Tak krásných, tak nadčasových, tak nezapomenutelně působivých. ()

Galerie (7)

Zajímavosti (4)

  • Jiřina Bohdalová se před natáčením kvůli roli Fany nechala zavřít na jeden den do ústavu pro duševně choré. Učinila tak po vzoru Dustina Hoffmana, který strávil v rámci přípravy na film Rain man (1988) s autisty více než půl roku. (Jizni Tlapa)
  • Krematorium ve filmu se nachází v Nymburce. Dále se filmovalo převážně v Kutné Hoře. (M.B)

Reklama

Reklama