Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Televízna inscenácia o zakladateľoch staroslovienskeho písomníctva vo Veľkomoravskej ríši. Prvá časť dvojdielnej televíznej inscenácie o zakladateľoch staroslovienskeho písomníctva vo Veľkomoravskej ríši. Zachytáva neveľké, no vzrušujúce obdobie trojročného pôsobenia (867-870) Konštantína a Metoda na území Veľkej Moravy. Uplatnili tu Konštantínom vytvorenú novú abecedu, preložili do staroslovienčiny základné liturgické diela, založili školy a vyučili mnohých učeníkov. V Byzancii mali presadiť Rastislavovu myšlienku samostatnej, na Franskej ríši nezávislej cirkevnej organizácie. Ich zámer prekazí nečakaný prevrat na byzantskom tróne. Preto sa po krátkom váhaní a Rastislavovom súhlase rozhodnú ísť do Ríma, aby sa na pápežskom dvore Hadriána II. pokúsili realizovať svoje úmysly: obhájiť slovenskú abecedu, dosiahnuť schválenie kníh preložených do staroslovienčiny a presadiť Rastislavovu požiadavku samostatnej panónskoslovienskej arcidiecézy. Tu sme svedkami dramatických zápasov týchto mužov, ktorí nezištne obhajujú záujmy Veľkej Moravy, ale v širšom zábere právo každého národa, každého človeka na slobodnú existenciu a rovnoprávnosť, proti oficiálnym protestom i zákerným intrigám predstaviteľov franského kléru, ktorí sa za každú cenu usilovali ich zámery prekaziť. (oficiální text distributora)

(více)

Reklama

Reklama