• Jehova
    ****

    Film mapuje přípravy a průběh povstání děkabristů jak ze strany samotných povstalců, tak i ze strany zákonné vlády zastoupené Alexandrem I a později Nikolajem I. Do děje, který se odehrává převážně v Sankt Petěrburgu vtáhne i historicky věrná rekonstrukce města 20. až 30. let 19. století, včetně rozestavěného chrámu sv. Izáka. Za velké plus považuji snahu tvůrců předkládat pokud možno historická fakta a nehodnotit ani jednu ze stran konfliktu. Jako mínus bych uvedl jistou nepřehlednost situace, kdy jsou na Senátím náměstí shromážděna vzbouřenecká vojska, která jsou neúspěšně napadena loajalními jezdeckými oddíly a situace vypadá tak, že ji nemůže Nikolaj I ustát. Později se však divák z ničeho nic dozví, že jsou vzbouřenci obklíčeni. Jako celek ale film hodnotím na slabší 4*.(7.1.2020)