• KIT.HL

    Životopis britského průkopníka filmu Williama Friese-Greeneho, který navrhl a patentoval filmovou kameru. Jeho život byl spleten ze,strádání a nedostatku uznání. Přichází z Bristolu do Londýna, kde věnuje všechen svůj čas a peníze do svého nového vynálezu a život tak proplouvá mezi prsty... Film je oslnivou přehlídkou nejlepších britských herců doby, mihajících se v malých cameo rolích...(24.2.2014)