Reklama

Reklama

O moravské zemi

Československo, 1977, 105 min

Obsahy(1)

Důvod natočení tohoto filmu je jasný: měl zakrýt slavnou kroniku Vojtěcha Jasného "Všichni dobří rodáci", výpověď o tragických důsledcích násilné kolektivizace. Prorežimní režisér Antonín Kachlík se též věnuje združstevňování moravské vesnice, provázenému omyly a donucováním, avšak ve svém optimistickém pohledu zdůrazňuje nadějné vyhlídky vedoucí ke šťastné budoucnosti. Scelené vesnické lány se sice rodily v bolestech, avšak budou sloužit k užitku všemu dělnému lidu... Stejně jako u Jasného i tady ztělesnil Radek Brzobohatý tvrdohlavého sedláka, jenž si jen pozvolna přiznává výhody společného hospodaření. Narozdíl od poetického rozšafnosti i jadrnosti Jasného kroniky tu však narážíme na hlomozné pozérství. (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (25)

slunicko2 

všechny recenze uživatele

Tupí a líní vesničtí ignoranti představují hlas lidu, který tehdy tak pěkně reprezentovala KSČ - předvoj dělnické třídy, rolníků a pracující inteligence. 1) Spoiler. Shrňme si to. Zřejmě nejlepší sedlák vesnice Jagoš (výborný 45letý Radoslav Brzobohatý) s kvalitním polem odmítá vstoupit do družstva. Ostatní sedláci se nechají postupně zlomit, protože se obávají, že by jejich děti nemohly studovat. Družstvo vedené neschopným troubou (předsedou se stal cihlář!) se od počátku potácí na hranici krachu. Mizerná pracovní morálka, nezájem o něco, co není "moje" a rozkrádání společného majetku nesou své plody. Jagoš naproti tomu hospodaří úspěšně, bez problémů plní dodávky státu a daří se mu dobře. Družstevníci mu závidí a nesnášejí ho._____ 2) Spoiler. Dojde k rozorání mezí. Jagoš dostává náhradou za svou kvalitní půdu horší pozemky. Ale i tam se mu daří dobře. Družstevníci mu závidí a nesnášejí ho._____ 3) Spoiler. Stranický výbor si Jagoše předvolává a zakazuje mu najímat na práci ženy s argumentem, že jde o vykořisťování. Jagoš poukazuje na fakt, že jim platí zhruba čtyřikrát více, než kolik za stejný čas dostanou v družstvu a ptá se: Kdo tedy koho vykořisťuje? I bez pomocnic zvládá Jagoš práce se svou ženou a dvěma malými dětmi. Družstevníci mu závidí a nesnášejí ho._____ 4) Spoiler. Jagošova žena onemocní a ani po uzdravení nemůže nadále pracovat na poli. Družstevníci mu nepomohou, naopak se škodolibostí sledují, jak žádá o vstup do družstva a situaci si vychutnávají. Přesto, že uznávají, že je vynikající odborník, posílají ho do sklepa spolu s ženami třídit brambory. Tam tráví mnoho měsíců. Družstevníci už mu nezávidí, ale nesnášejí ho pořád._____ 5) Spoiler. V družstvu konečně odvolají neschopného předsedu, i když je jim to trapné a jsou z toho sami v rozpacích. Zvolí jiného, který je zřejmě lepší. Nový předseda naslouchá Jagošovým radám, i když se to některým družstevníkům nelíbí a nakonec ho vytáhne ze sklepa a nabídne mu práci traktoristy a později funkci v představenstvu družstva. Družstevníci opět závidějí a obávají se, že jim do jejich hospodaření bude mluvit. Celkový stav družstva se poněkud zlepšil._____ 6) Spoiler. Jako agronom družstva se Jagoš snaží prosadit jiné metody hospodaření, než dosud. Na schůzi ho družstevníci jednohlasně odmítnou. Takový nás nebude nic učit. Jagoš odchází z funkce a zklamaně pracuje jako řadový družstevník._____ 7) Jako nezaujatý divák se ptám: Vypadá takhle prorežimní hlomozně pozérský (viz text distributora) film?_____ 8) Spoiler. Pravda, posledních deset minut se děj zcela mění. Najednou se družstvu daří výborně, je nejlepší na okrese. Najednou družstevníci uznávají, že je to hodně Jagošova zásluha. Najednou družstevníci přestanou krást společný majetek a začnou pracovat poctivě a jako na svém. Způsob, jak Kachlík tuto úlitbu režimu podává, mi ovšem připadá spíš jako výsměch, než jako socialistická agitace._____ 9) Jsou tu i další propagandistické prvky. Vesnický mladík, který na konci padesátých let opouští domov a jde si vydělávat nejspíš někam do dolů, si nežije špatně - má byt, auto a zřejmě i pěkný plat. Vesnice radostně jásá a plesá za zvuku zneužívaného folklóru. Zřejmě příliš radikální stranický pracovník je zbaven funkce a dělá teď panského kočího._____ 10) Hlavní poselství filmu vidím ve střetu mimořádné a silné osobnosti, schopného odborníka, s průměrnou masou. Takové střety vždycky byly, jsou a budou. V podmínkách socialistického režimu však osobnosti téměř neměly šanci uspět. () (méně) (více)

noriaki 

všechny recenze uživatele

Jestli to má být odpověď režimu na všechny dobré rodáky, tak zklamala hned dvakrát. Jednak je kvalitatní rozdíl mezi strhující freskou Vojtěcha Jasného a pokroucenou výpovědí Antonína Kachlíka přímo propastný, a ani ideologicky to není žádná sláva. Během kolektivizace se tak trochu vyhrožovalo, tak trochu zastrašovalo a tak trochu trestalo, ale prý to všechno bylo pro dobro lidu. Petr Fiala by prohlásil "že to bylo odvážné a tak trochu na hraně", já tomu říkám svinstvo. Jediná bez výhrad kladná důležitá postava celého filmu je tvrdohlavý sedlák ztvárněný perfektním Brzobohatým, jenže i on je kvůli novým poměrům zlomený, morálně pošpiněný a zahořklý. ()

Reklama

Vesecký 

všechny recenze uživatele

Tento vcelku pravdivý pohled na kolektivizaci našeho zemědělství byl podán velmi přesvědčivě a zasloužil by si čtyři hvězdičky, přestože jediný výrazný herecký výkon předvedl R. Brzobohatý. Jen se mi trochu zdá, že se tímto filmem kál za Všechny dobré rodáky... Kolektivizace byla pro naši zemi nutná a užitečná, ale způsob, jakým se prováděla, byl velice necitelný, jak dokazoval zvláště přístup toho mladého zapáleného "okresáka" se spoustou demagogických řečí, které lidi nemohly přesvědčit. Bod srážím hlavně za závěr filmu, v němž se z Brzobohatého stává zapálený jezeďák, což rozhodně neodpovídalo skutečnosti a bylo to hodně zidealizované. A taky řeči toho suspendovaného okresáka ve Strážnici byly takové neživotné. ()

Snorlax 

všechny recenze uživatele

Nejen do hlavní role byl obsazen Moravák, takže zcela výjimečně se nejedná o pražskou představu o moravském nářečí, ale skutečně o moravštinu. Ve filmu je možná zbytečně mnoho folklóru, ztrácí kvůli těmto intermezzům tempo. Jinak by to bylo značně působivé drama z vesnice, která si prošla rozoráním mezí a následným budováním JZD. Film není tezovitý, nedělá z družstevníků ty správné a ze samostatně hospodařících sedláků zlé kulaky. Snaží se o objektivní pohled, což je vzhledem k době vzniku naprosto unikátní. Vůbec mi není jasné, jak snímek o křivdě páchané na sedlákovi ze strany družstevníků mohl uniknout bystrému oku cenzora, dokonce byl vnímán jako Brzobohatého jistá forma vykoupení za Všechny dobré rodáky. Vnímám oba filmy jako obdobně kritické. Jasný je otevřeně negativističtější, ale jinak je mezi oběma snímky značná paralela. ()

Big Bear 

všechny recenze uživatele

Radoslav Brzobohatý zde předvedl jak režim uměl přinutit točit normalizační šílenosti i tak skvělé herce jakým byl on sám. Nejlepší sedlák ve vsi, nejlepší hospodář a náhle kolektivizace a zakládání družstev. Pochopitelně byl proti - což mu dal režim drsně najevo. Musel s děvčicema ve sklepě ořezávat brambory. On ale věděl, že za ním přijdou a také přišli. A místo traktoristy nabídli ! To bylo radosti. Nakonec to není v družstvu tak špatné! A stoupá výš a výš už je ve vedení družstva. Je schopný, šmelinu nesnáší, kradení z veřejného také ne a traktory na večer musí být v garáži, nafta také něco stojí tak jaképak melouchy! ---- Z filmu na diváka sice hezky dýchne kouzlo Moravy, to je ale tak všechno. Tomuhle by snad nevěřilo ani malé děcko ! Aby se hrdý sedlák takhle proměnil... navíc ta lůza u vesla by s ním ve skutečnosti šeredněji zatočila. Vždy ten největší a nejlepší sedlák ze vsi to schytal nejvíce. Dávám za dvě taneční otočky na festivalu ve Strážnici. * * ()

Zajímavosti (1)

  • Filmovanie prebiehalo v Bzenci, Kunoviciach, Strážnici a Ostrožskej Lhote. (dyfur)

Reklama

Reklama