Reklama

Reklama

O moravské zemi

Drama
Československo, 1977, 105 min

Obsahy(1)

Důvod natočení tohoto filmu je jasný: měl zakrýt slavnou kroniku Vojtěcha Jasného "Všichni dobří rodáci", výpověď o tragických důsledcích násilné kolektivizace. Prorežimní režisér Antonín Kachlík se též věnuje združstevňování moravské vesnice, provázenému omyly a donucováním, avšak ve svém optimistickém pohledu zdůrazňuje nadějné vyhlídky vedoucí ke šťastné budoucnosti. Scelené vesnické lány se sice rodily v bolestech, avšak budou sloužit k užitku všemu dělnému lidu... Stejně jako u Jasného i tady ztělesnil Radek Brzobohatý tvrdohlavého sedláka, jenž si jen pozvolna přiznává výhody společného hospodaření. Narozdíl od poetického rozšafnosti i jadrnosti Jasného kroniky tu však narážíme na hlomozné pozérství. (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (23)

Véča 

všechny recenze uživatele

Jedna velká křeč naroubovaná na lidové písně a vesnické prostředí. U Jasného má humor své místo a jadrnost některých výroků se stává přirozenou součástí filmu, kdežto u Kachlíka máte pocit, že vás umlátí trapnost okamžiku a prvoplánově idiotské postavy zamotané do strastiplného procesu združstevňování moravské vesnice. Z dnešního pohledu je až absurdní, jak může vypadat "pozitivní konstruktivní kritika" chyb minulosti a stranického aparátu - nemožní družstevníci, asociální předseda místní stranické organizace a zpátečnická klika místních zemědělců. Od začátku víme, kdo je záměrný rozvraceč nebo stranický funkcionář - takové role se nikdo nezbaví a závistiví vesničtí strejcové zůstanou závistivými strejci. Pokud nějaké změna tak jen razantním přepnutím z polohy A do polohy B bez pozvolného vývoje. Jedinou relativně kladnou postavou tak zůstane Brzobohatého tvrdohlavý a zásadový sedlák Jagoš.. A jak to tak při "socializaci" bývá - schopní jedinci jsou soustavně ponižováni a likvidováni skupinou líných, neschopných a závistivých individuí. ()

troufalka 

všechny recenze uživatele

Kachlíkova tvorba se mi líbila asi tak po Prince Bajaju. Navíc mám výraznou slabost pro Všechny dobré rodáky. Vlastně bych správně neměla hodnotil, ale odstoupit jako předpojatý divák! :o) Tak bych chtěla najít něco pozitivního! Ale bohužel vidím špatnou technickou kvalitu, recyklované fórky (parafrázovaný citát Zdeňka Galušky "Po všetkém hovno, enem po včelách med."), obsazení evokující Rodáky, hodně folklóru, který má podtrhnout uměleckou stránku, ale působí spíš násilně. Závěr, který to mohl zachránit, zmařil poslední naději. Film, bez kterého se lze obejít. ()

Reklama

Big Bear 

všechny recenze uživatele

Radoslav Brzobohatý zde předvedl jak režim uměl přinutit točit normalizační šílenosti i tak skvělé herce jakým byl on sám. Nejlepší sedlák ve vsi, nejlepší hospodář a náhle kolektivizace a zakládání družstev. Pochopitelně byl proti - což mu dal režim drsně najevo. Musel s děvčicema ve sklepě ořezávat brambory. On ale věděl, že za ním přijdou a také přišli. A místo traktoristy nabídli ! To bylo radosti. Nakonec to není v družstvu tak špatné! A stoupá výš a výš už je ve vedení družstva. Je schopný, šmelinu nesnáší, kradení z veřejného také ne a traktory na večer musí být v garáži, nafta také něco stojí tak jaképak melouchy! ---- Z filmu na diváka sice hezky dýchne kouzlo Moravy, to je ale tak všechno. Tomuhle by snad nevěřilo ani malé děcko ! Aby se hrdý sedlák takhle proměnil... navíc ta lůza u vesla by s ním ve skutečnosti šeredněji zatočila. Vždy ten největší a nejlepší sedlák ze vsi to schytal nejvíce. Dávám za dvě taneční otočky na festivalu ve Strážnici. * * ()

vypravěč 

všechny recenze uživatele

Obludná parafráze Všech dobrých rodáků, nepochopitelně posvěcená dokonce Radoslavem Brzobohatým. Kachlík zde vedle ideově protichůdného předobrazu znásilňuje i vše, co zakládá a utváří moravské universum (od jazyka přes folklór, tradice i charakter), nivelizuje a poskvrňuje je. Zdánlivá revize kolektivizace padesátých let zde není ničím jiným než popliváním selského stavu, protože jediný čestný, pracovitý a se zemí spjatý sedlák je dělnického původu, a ostatní jsou bezectní nebo schránčliví. Heroismus práce a vztahu ke krajině ztvárnil Brzobohatý jistě věrohodně, ale jeho postava tak podstatně vychýlila skutečnost k obrazu požadovanému demagogickými normalisty. ()

Snorlax 

všechny recenze uživatele

Nejen do hlavní role byl obsazen Moravák, takže zcela výjimečně se nejedná o pražskou představu o moravském nářečí, ale skutečně o moravštinu. Ve filmu je možná zbytečně mnoho folklóru, ztrácí kvůli těmto intermezzům tempo. Jinak by to bylo značně působivé drama z vesnice, která si prošla rozoráním mezí a následným budováním JZD. Film není tezovitý, nedělá z družstevníků ty správné a ze samostatně hospodařících sedláků zlé kulaky. Snaží se o objektivní pohled, což je vzhledem k době vzniku naprosto unikátní. Vůbec mi není jasné, jak snímek o křivdě páchané na sedlákovi ze strany družstevníků mohl uniknout bystrému oku cenzora, dokonce byl vnímán jako Brzobohatého jistá forma vykoupení za Všechny dobré rodáky. Vnímám oba filmy jako obdobně kritické. Jasný je otevřeně negativističtější, ale jinak je mezi oběma snímky značná paralela. ()

Zajímavosti (1)

  • Filmovanie prebiehalo v Bzenci, Kunoviciach, Strážnici a Ostrožskej Lhote. (dyfur)

Reklama

Reklama