Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Kinský přijíždí za panovnicí s důkazy proti Trenckovi a za zvěrstva, která panduři v zemi napáchali, ho nechá uvěznit. Na popud jezuitského pátera Johanese, který Marii přesvědčuje, že Bůh její země opustil, založí Marie mravnostní policii. A papežský nuncius Johanese žádá, aby pod rouškou střežení mravnosti sledoval Františkův spolek a s kým se stýká. Mravnostní policie řádí, a když František zjistí, že Johannes do Říma odeslal seznam všech jeho obchodních partnerů, roztržka mezi manželi vrcholí. Marie poprvé rodí sama, bez přítomnosti Františka. Je nešťastná, cítí se osamělá a ztracená, přesto odjíždí k vojsku pozvednout morálku. U armády se setká s doktorem Van Swietenem, který jí otevře nové obzory. Seznámí se s kapitánem Hádikem, s nímž se pod vlivem mimořádných okolností před bitvou o Prahu sblíží. Po návratu domů řeší problémy státu i manželství. Chce omezit Johannesovu moc, ale nelítostný páter zná její tajemství. Marie se rozhodne zariskovat a Johannesovi se konečně vzepře. Ve chvíli nejvyššího ohrožení zjistí, jak velkorysým a milujícím manželem František je, neboť dokáže nejen odpustit, ale i pomoci. (Česká televize)

(více)

Recenze (1)

Galerie (47)

Zajímavosti (1)

  • V čase 44:29 jsou v rohu místnosti vidět pohybová čidla zabezpečovacího zařízení, kterými se střeží různé objekty. Tato čidla se však používají až od 90. let 20. století. (radimbeza)

Reklama

Reklama