Nastala chyba při přehrávání videa.
 • misterz
  ****

  Fantasticky, bravúrne zvládnutá formálna stránka je základným stavebným kameňom tohto výborného seriálu, ktorý ponúkne divákovi veľmi odvážny a inteligentný pohľad do zákulisia moderného katolicizmu a na náboženské problémy ako také - veľmi podnetné a zaujímavé. K tomu tá geniálna muzika (znelka) zo začiatku každej časti, krásne to k sebe pasovalo. Jediné čo mi trochu vadilo bol v niektorých miestach rozvláčny dej, ktorý ma moc nezaujal. Myslím hlavne tú osobnú traumu pápeža ohľadom jeho nezvestných rodičov, prišlo mi to dramaticky až moc nafúknuté a naivné. Keby sa odstránil tento aspekt dejovej linky a venovalo sa tam len náboženskej problematike a tým poriadkom aké robil pápež s kardinálmi, tak by išlo o geniálny seriál. Silný nadpriemer. 85/100(9.4.2018)

 • BoPo
  **

  Pokiaľ čakáte niečo provokatívne, alebo štýlovo osviežujúce, tak nečakajte. Mladý papež má len jednu sériu, a teda by z toho mal vzniknúť ucelený príbeh s jasným výsledným dojmom. Nehrozí. Má to byť náboženská verzia seriálu Dům z karet? Má to byť Kmotr 2 bez mafie? Veľa nudných chvíľ. Veľa rozhovorov medzi štyrmi očami, ktoré rozjímajú nad Bohom, životnými osudmi, motiváciami, cieľmi, minulosťou, budúcnosťou. Nedokážete si vybudovať vzťah k žiadnej postave. Žiadne sympatie ani antipatie. Celý príbeh je vlastne len kulisa, ktorá slúži pápežovi na jeho ceste k ničomu.(25.11.2018)

 • EastWicka
  *****

  Tenhle seriál s poetikou projektů Juliena de Casabianca je chytrý, drzý, poťouchle vtipný... zkrátka boží! Sirotek Lenny, sestra Mary a klokan pěkně provětrají faldy půlce Vatikánu (a té druhé mozkové závity)! Tohle jsem tedy vážně nečekala.(28.11.2018)

 • xxmartinxx
  ***

  (Po dvou epizodách.) Jsem rozhodně neuvěřitelně mile překvapený tím, že mě Sorrentino po dvou odporných nechutných filmech (ano, je to silné) mile zaujal. Sice mi to přijde hodně jako povrchní blbina, ale veskrze atraktivní a zábavná, od které si umím představit nechat si ukrást deset hodin času. (Po dalších dvou epizodách.) Kýč roste, povrchnost bobtná, efektnost otravuje. Pořád to nezatracuju, ale myslím, že to pro mě nedopadne.(28.10.2016)

 • Matty
  ****

  Sorrentino stejně jako ve svých filmových charakterových studiích ohledává téma vykořeněnosti, izolace a samoty. Více si tentokrát všímá, jak lze uvedené překonat pomocí náboženství a víry. Opět využívá rytmického opakování týchž střihových vzorců a dlouhých klouzavých a vzletných záběrů kamery, která je s výjimkou pár dialogových scén neustále v pohybu. Jeho okázalý, geometricky přesný styl přitom nachází oporu ve volbě prostředí. Katolická církev je instituce vyznačující se pompou a pravidelnými rituály s jasně stanovenou choreografií pohybů, kostýmy a svícením. Vznešenost, s jakou se křesťanství běžně prezentuje, je ovšem v rozporu s jeho hodnotovou vyprázdněností. Tělesný a materiální rozměr náboženství Sorrentina zajímá víc než jeho duchovní složka. Se stejnou dichotomií pracovala i Velká nádhera a v menší míře Mládí. Hlavní hrdina Mladého papeže ale není nezaujatým glosátorem. Ani jím být nemůže. Je součástí zobrazovaného světa, sám jej utváří, sám buduje zdi (možná kvůli tomu, že si není jistý sám sebou a odmítání rozmanitosti chápe jako způsob, jak zachovat určité záchytné body). Přesto si od onoho světa snaží alespoň zčásti udržet ironický odstup, distancovat se od názorů kardinálů a nabídnout vlastní pohled na otázky víry. Reprezentuje především rozpornost a absurditu církve. Není proto pravda, že by Sorrentino katolíky zesměšňoval a zjednodušoval a vykresloval pouze v negativním světle jako sexuálně frustrované pokrytce posedlé mocí (jakkoli tato témata neopomíjí). Jen s nadhledem a svým příznačným podvratným humorem ukazuje, že sebevznešenější instituce bude vždy tak nedokonalá jako lidé, kteří ji tvoří. V jádru je ovšem Mladý papež, koncipovaný jako desetihodinový film (a režisérovi tudíž umožňující naplno rozvinout jeho zálibu v excesech všeho druhu), stejně jako všechny Sorrentinovy celovečeráky hluboce melancholickým vyjádřením existenciální tísně, jakou zažívá člověk ztrácející víru. Jedno, zda v Boha, umění nebo život samotný. Zajímavé komentáře: Marigold, DaViD´82(13.11.2018)

 • - V 5. epizodě 1. série v čase 37:25 frontální záběr snímá papeže (Jude Law), kolem něhož jdou dva muži s velkými péřovými vějíři. V dalším záběru, kde je papež snímán zezadu, tito dva muži nejsou. (annasosanna)

 • - V úvodní znělce papež Pius XIII. prochází kolem několika obrazů. Jmenovitě od prvního to jsou: 1) olej na plátně „Klanění pastýřů“ od nizozemského malíře Gerarda van Honthorsta (dokončeno roku 1622); 2) freska v Sixtinské kapli (Vatikán) „Odevzdání klíčů sv. Petrovi“ od italského malíře Pietra Perugina (dokončeno roku 1482); 3) olej na plátně „Obrácení svatého Pavla“ od italského malíře Caravaggia (dokončeno roku 1601); 4) ikona v monastýru „Proměnění Páně v Meteoře“ (Řecko), znázorňující Nikájský koncil roku 325 (neznámý byzantský malíř, neznámé datum); 5) olej na plátně znázorňující „francouzského mnicha Petra Poustevníka“ od italského malíře Francesca Hayeze (dokončeno roku 1829); 6) tempera na dřevě „Sv. František z Assisi přijímá stigmata“ od italského malíře Gentile da Fabriana (dokončeno roku cca. 1420); 7) olej na plátně „Sv. Tomáš z Villanovy rozdává almužnu“ od španělského malíře Matea Cereza (dokončeno roku cca. 1660); 8) olej na plátně „Michelangelo ukazuje papeži Piu IV. model baziliky sv. Petra“ od italského malíře Domenica Cresti Passignana (dokončeno roku 1620); 9) olej na dřevě „Bartolomějská noc“ od francouzského malíře Françoise Duboise (dokončeno roku 1584). (Deeside)

 • - Originál Willendorfské venuše, jejíž smyslné tvary lákají a pokoušejí kardinála Voiella (Silvio Orlando), není vystavený ve Vatikánu, ale v Přírodovědném muzeu ve Vídni. (rikitiki)