Reklama

Reklama

Epizody(6)

Obsahy(1)

Cyklus kombinující dokument s hraným vyprávěním, vytvořeným na základě dobových pramenů a ve spolupráci se soudobými historiky.

Jednotlive díly: 1.- Napoleon  Byl takzvaný malý - velký muž a nesmazatelně se vepsal do dějin celé Evropy. Statečný válečník a někdy i moudrý muž. Francouzský generál a císař Napoleon Bonaparte (1769-1821). Jeden z největších vojevůdců světa. Z mladšího důstojníka francouzské armády se vypracoval na francouzského panovníka. Vedl Francii v mnoha úspěšných taženích. V roce 1812 ovládal nebo měl pod kontrolou větší část Evropy. Při tažení do Ruska se nejprve jeho vojsku dařilo, ale pak jej zaskočila zima a musel ustoupit. Nakonec utrpěl katastrofální porážku. Z původních cca 500 000 vojáků jich zůstalo asi 50 000. Tato porážka byla začátkem Napoleonova konce. O dva roky později přitáhly ruské, pruské a rakouské jednotky do Paříže. Napoleon musel abdikovat a odejít do exilu na ostrov Elba.
2.- Období Edo / Tokugawa (1603-1767)  V roce 1603, tři roky po bitvě u Sekigahary, byl Ijeasu Tokugawa císařem jmenován šógunem a formálně založil nový šógunát. Na rozdíl od Nobunagy a Hidejošiho, kteří přijímali oficiální pocty u dvora a užívali nejvyšších postů císařských regentů jako zdroje politického uznání, Tokugawa získal nejvyšší posty uvnitř vojenského řádu a užíval úřadu šóguna za účelem založit vojenskou vládu nezávisle na dvoru. Titulu šóguna se Ijeasu vzdal již o dva roky později ve prospěch svého syna. Takto založil dynastický precedens, podle kterého měl být úřad předáván potomkům z rodu Tokugawa.
Tokugawský šógunát přetrval patnáct generací, tzn. 264 let, až do roku 1867. Po většinu svých dějin byl autoritativním centralizovaným feudálním státem. Pouze v pozdějším období Tokugawa docházelo k jisté decentralizaci moci s tím, jak slábla ústřední vláda šógunátu a někteří vlivní daimjóové se stávali nezávislejšími.
3.-Spartakus  Spartakus se narodil jako otrok a již jako malý chlapec byl prodán na práci v kamenolomu, kde zažil jen dřinu, hlad, nelidské zacházení a smrt. Vykoupí ho Lentulus Batiatus, majitel gladiátorské školy. Spartaka čekají boje na život a na smrt pro pobavení svobodných občanů. Otroci se však pod jeho vedením osvobodí. Založí tábor, osvobozují další a učí je bojovat. Spartakus se ve škole zamiloval do krásné otrokyně Variny, která cestou k novému pánovi rovněž uprchla. Nyní se znovu setkávají jako svobodní lidé. V Římě chtějí otroky zkrotit, ale nejsou tak jednotní. Marcus Publius Glabrus, velitel římského městského vojska, je vyslán vzpouru potlačit. Jeho vojáci jsou však pobiti a Glabrus poslán zpět do Říma se vzkazem, že vzbouřenci od Říma chtějí jen svobodu a možnost dostat se ze země. Římské impérium vysílá další vojska, ale ta jsou také rozprášena. Spartakus pokračuje k přístavu a po cestě osvobozuje další otroky. Již za ním stojí tisíce. Po pár měsících od první vzpoury má bojeschopnější muže než římské impérium. Spartakus osloví fénického vládce. Chce po něm lodě, aby se svobodní otroci mohli dostat z Itálie. Když však dorazí na pobřeží, zjistí, že Féničané utekli. Crasus je podplatil. Začne vymýšlet nový plán. Dojde mu, že Crasus chce, aby táhl na Řím. Porážka armády otroků je pro něj otázkou osobní cti. Spartakovi i jeho mužům jde o svobodu.
4.-Hernán Cortés  Hernán Cortés se stal jedním z nejslavnějších kolonizátorů Ameriky. Navzdory zákazu odplul na Yucatan a odtud za bohatstvím Aztécké říše. Roku 1511 se vylodil poblíž hlavního města Tenochtitlan, aztécký vládce Montezuma mu však vstup do města nepovolil. Cortés tedy založil vlastní osadu (dnešní Veracruz) a vydal se do vnitrozemí, kde se spojil z místními kmeny. Nakonec bez boje obsadil Tenochtitlan (dvdsvet.cz) a zajal Montezumu, čímž se stal vládcem Mexika. Řada odpůrců se ho snažila sesadit, vždy se mu však podařilo útoky odrazit. Podnikl ještě několik výprav do Panamy a Severní Ameriky a nakonec se vrátil do Španělska, kde roku 1547 zemřel.
5.-Richard Lví Srdce  Proslulý anglický král, jehož jméno se stalo synonymem rytířství a chrabrosti. Brzy po své korunovaci vytáhl na křížovou výpravu a podařilo se mu porazit sultána Saladina i dobýt přístav Jaffa. Poté se zapojil do anglicko-francouzské války a roku 1199 byl smrtelně zraněn při obléhání hradu Chalus. Své přízvisko získal až po smrti: při balzamování jeho těla bylo zjištěno, že jeho srdce má opravdu velké míry - odtud tedy Lví srdce.
6.-Atilla  Roku 434 sjednotil Huny král Atilla a vytvořil tak dědičné království. V roce 436 ničí Burgundské království kolem Wormsu. Po porážce Hunů Římany v roce 451 na Katalaunských polích (římský vojevůdce Aëtius spolu se spojeneckými vojsky Franků, Vizigótů a Burgundů) a Atillově smrti v roce 453 se království rozpadá. Ještě v roce 470 však svým vpádem do Indie Hunové zničili dynastii Guptovců a ukončili tak její stoletou vládu. Hunské jezdecké oddíly, které vyvolaly "stěhování národů" v Evropě, pocházely ze širokých rovin střední Asie. Jako jezdečtí nomádi živili se Hunové především chovem zvířat, lovem a vojenskou kořisti, kterou získávali na svých pustošivých výpravách. Při dobyvačných taženích na západ postupovaly často jednotlivé kmenové svazy nezávisle na sobě. Opakovaně útočil na severozápadní hranici Číny, což bylo příčinou stavby Čínské zdi. Teprve císařům dynastie Chan se podařilo Huny definitivně odrazit a tím se od 1. stol. dávají na pohyb směrem na západ. Ve 4. stol, již vytlačují Germány sídlící mezi Baltským a Černým mořem z jejich tehdejší vlasti na území římské říše. Během svých tažení se neustále dostávají do konfliktů s národy, na jejichž sídliště narážejí, ale díky své neobvyklé bojové taktice si nad všemi protivníky udržují převahu. (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (16)

Luk Skywalker 

všechny recenze uživatele

Viděl jsem díl o Atillovi a je to o tom jak začal plenit a končí to jeho porážkou, o smrti se zmíní. 50 minut je na dokudrama málo, na normální dokument by to stačilo, ale tady je to hodně jako film. EDIT: Ostatní díly jsou natočeny ve stejném stylu. Tento dokumentární seriál se zaměřuje většinou jen na určitou část vojevůdcova života, nejvíc je zřetelné v díle o Napoleonovi. ()

valdstein0 

všechny recenze uživatele

Současný trend točit historické dokumenty jako televizní inscenace se mi nelíbí, ale tenhle cyklus se povedl (hodnotím po shlédnutí prvních dvou dílů). Herecké výkony jsou sice jako obvykle ochotnické, ale výprava je kvalitní a bitevní scény vypadají celkem solidně. Povedl se i scénář, který dobře balancuje mezi dramatickým stupňováním napětí a potřebou držet se historických faktů. * Po zhlédnutí zbylých dílů jdu s hodnocením o hvězdičku níže. Z kladů zůstala jenom slušná výprava. Šel bych ještě níž, ale první dva díly byly opravdu slušným příslibem. ()

Reklama

Incantator 

všechny recenze uživatele

Tento cyklus je súborom šiestich filmov s názvom HEROES AND VILLAINS, ktoré vyšli jednotlivo na DVD. Popisuje príbehy šiestich veľkých vojvodcov, ktorými sú Napoleon, Šógun (Tokugawa Iyeashu), Spartakus, Hun Attila, Hernán Cortés a Richard Levie Srdce. Každý film je spracovaný kvalitne a na rozdiel od väčšiny hollywoodskych "historických" filmov sú filmy verné historickým udalostiam. Škoda, že každý film trvá iba necelú hodinu, čo mu uberá na charaktere historického filmu a vzbudzuje dojem, že ide iba o dokumentárny seriál. Aj preto životné osudy niektorých vojvodcov nie sú spracované celé, ale film rozpráva iba o niektorej etape ich života (napr. pri Napoleonovi sa príbeh skončí jeho víťazstvami v roku 1793 a jeho cestu k cisárstvu i víťazné ťaženia už nerozoberá). BBC už mnohokrát dokázala, že dokáže kvalitne prepojiť presné fakty a dramatické napätie, tentokrát i s veľkolepými bitkami. Keby mala k dispozícii viac financií, nepochybne by dokázala utvoriť celovečerné, vizuálne ešte bohatšie filmy. Aj tak však táto séria priaznivcov histórie viac než uspokojí. (30.8.2010) ()

Marek1991 

všechny recenze uživatele

Veľmi sa mi páčilo, že komentovali tú históriu a spojili to s mapkami, no samotné herectvo a stvárnená história tu bola dosť amatérska. Spartakusa prebehli veľmi rýchlo, ale vzhľadom na tie udalosti mi to až tak veľmi nevadilo a bol to pre mňa priemer. Attilov príbeh bol odfláknutý, no bol zaujímavejší. Ten Šógunov ma veľmi nezaujal, napriek tomu, že jeho dej mal v sebe veľmi zaujímavú historickú udalosť. Richard Levie Srdce bol pre mňa najzaujímavejším, ten diel myslím. Cortésov bol veľmi natlačený do presne stanovenej dĺžky a veľa mi nedal a ten Napoleonov bol vlastne len o jeho začiatkoch a tak sa nedá veľmi brať vážne. Toto bola taká prísna televízna tvorba, ktorá pôsobila Béčkovo a rozhodne ma neohúrila, miestami aj nudila. ()

Nach 

všechny recenze uživatele

Některé epizody jsou výborně vystavěné, napínavé, plné velkých bitev. Jiné ale zase srážejí mé hodnocení dolu. Jsou zdlouhavé, nezajímavě pojaté. Filmovost ale na všech nějakým způsobem sráží faktickou rovinu, a to hlavně skrze postavy, které příběh vyprávějí. Důležité věc i řečené samozřejmě jsou, ale není jich zas až tolik, jak jsme na to u jiných historických dokumentů (i hraných) zvyklí. 70% ()

Galerie (65)

Zajímavosti (2)

  • Režisér Gareth Edwards sa postaral aj o špeciálne efekty. Robil ich vcelku kurióznym spôsobom, keďže na to použil iba programy zo svojho súkromného počítača - Photoshop a After Effects. Tým Edwards docielil výborné efekty, prekračujúce možnosti TV produkcie a za minimum nákladov. Ich tvorba trvala 4 mesiace. (toi-toi)
  • V dokumentu se mluví o důležitosti „špitálníku“, dnes ale málokdo ví o koho se jednalo. Řád maltézských rytířů je jedním z velkých mezinárodních rytířských duchovních řádů, který vznikl v 11. století na území křesťanského Jeruzalémského království ve Svaté zemi jako Řád rytířů špitálu svatého Jana v Jeruzalémě neboli Řád johanitů či hospitalitů. (sator)

Reklama

Reklama