Reklama

Reklama

Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů


Poselství (E02)

(epizoda)
Česko / Slovensko / Srbsko / Slovinsko / Rusko, 2013, 53 min

Režie:

Petr Nikolaev

Kamera:

David Ployhar

Hrají:

Roman Zach, Ondřej Novák, Josef Abrhám, Marian Roden, Milan Bahúl, Jan Jankovský, Kajetán Písařovic, Bohumír Starý, Jiří Ployhar ml., Vilém Udatný, Radka Fidlerová, Vuk Čelebić, Vladimír Javorský (více)
(další profese)

Obsahy(1)

Kníže Rostislav požádal byzantského císaře Michaela II. o křesťanskou misii na Moravu. Císař mu vyhověl a poslal své dva nejlepší muže – Konstantina a Metoděje... Bratři vytvořili slovanské písmo – Glagolici, založili na Veligradě školu a přeložili do staroslověnštiny výňatky z Evangelia, Žaltář a další texty, čímž položili samotný základ slovanského písemnictví. Zavedli na Moravě slovanský jazyk do bohoslužeb a během tří let tu vyučili řadu učedníků. Nebylo to snadné, přechod od starého náboženství k novému je vždy dlouhý a náročný proces – tak to chápal i kníže Rostislav. Rozpory s franskou, západní církví stále narůstaly. A komplikovaly se i vztahy mezi knížetem Rostislavem a mladším, ctižádostivým Svatoplukem. Bratřím nebylo dopřáno své dílo nerušeně rozvíjet, doba byla bouřlivá. Východofrancký král Ludvík Němec neměl v úmyslu strpět ve svém sousedství mocný a svobodný stát Slovanů, neuznávající jeho svrchovanost. V roce 864 pokořil Moravského knížete Rostislava vojenskou silou. Donutil ho k poslušnosti a na Moravu se opět vrátili dříve vyhnaní bavorští kněží. Vše se mělo vrátit do starých pořádků. (Česká televize)

(více)

Recenze (1)

Reklama

Reklama