Reklama

Reklama

Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů


Bratři ze Soluně (E01)

(epizoda)
Česko / Slovensko / Srbsko / Slovinsko / Rusko, 2013, 52 min

Režie:

Petr Nikolaev

Kamera:

David Ployhar

Hrají:

Roman Zach, Ondřej Novák, Josef Abrhám, Marian Roden, Milan Bahúl, Jan Jankovský, Kajetán Písařovic, Bohumír Starý, Jiří Ployhar ml., Vilém Udatný, Radka Fidlerová, Vuk Čelebić, Vladimír Javorský (více)
(další profese)

Obsahy(1)

Narozeni pod Olympem, ve druhém největším městě tehdejšího Řecka Soluni. Původně se jmenovali Konstantin a Michael, Cyril a Metoděj byla jejich pozdější řádová jména. Starší Michael odjel z domova do Konstantinopole jako první, na studia práv. Jeho posláním měla být státní správa, a tak se přes jeho touhu po řeholním životě také stalo. I mladší Konstantin, který vyspíval v mimořádnou osobnost své doby, byl po otcově smrti poslán do Konstantinopole a přijat ke dvoru císaře. Bylo překvapivé, jak rychle pronikl ke dvoru, jak hluboká byla jeho touha po vědění, jak brzy mu říkali filosofe. Jeho první velká a vítězná disputace u císařského dvora, týkající se svatých obrazů, překvapila svou mimořádnou úrovní. Konstantin uspěl i v diplomatickém jednání v Sýrii, ale sám toužil především po klidu pro svou duchovní práci a to u dvora nebylo jednoduché. Setkání obou bratrů v klášteře se stalo rozhodujícím momentem jejich dalšího života. Na další diplomatické výpravě spolu objevili vzácnou relikvii, ostatky svatého Klimenta, která pro ně bude mít v budoucnosti velký význam. Císař v Konstantinopoli však měl mít pro Konstantina ještě jeden rozhodující úkol. Kníže velké Moravy Rastislav, bojující o samostatnost, požádal Konstantinopol o pomoc. Bratři úkol přijali – a na jeho počátku byla nezbytnost připravit pro misi nebývalou věc: vlastní, úplně nové písmo pro Slovany, aby mohli číst knihy ve vlastním jazyce. (Česká televize)

(více)

Recenze (2)

Bobstein odpad!

všechny recenze uživatele

Kdyby se to netvářilo jako dokument, dalo by se leccos odpustit, ale vyobrazení Cyrila a Metoděje jako spásu slovanského národa  je výsměch historii. Jejich agresivní prosazování křesťanské nauky jde ruku v ruce s vymýcením našeho původního "pohanského podhoubí" a již první část Zákonu sudnyj ljudem je sama o sobě výmluvná,  neboť nabádá ke konfiskaci majetku těch, kteří odmítli konvertovat a k jejich prodeji do otroctví. Prostě fuj. ()

Reklama

Reklama