Reklama

Reklama

Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů


Odkaz (E04)

(epizoda)
Česko / Slovensko / Srbsko / Slovinsko / Rusko, 2013, 53 min

Režie:

Petr Nikolaev

Kamera:

David Ployhar

Hrají:

Roman Zach, Milan Bahúl, Vilém Udatný, Radka Fidlerová, Marian Roden, Vladimír Javorský, Josef Abrhám, Branislav Polák, Bořík Procházka, Petr Borovec, Jan Jankovský, Kajetán Písařovic (více)
(další profese)

Obsahy(1)

Nikdo si na něj nevzpomene – to byla největší touha nepřátel po Metodějově zajetí. A jak už se lidský osud překvapivě mění, zajat a uvězněn byl i Rostislavův zrádce Svatopluk. Jeho čin ho tedy neposunul k vládě nad Moravou, Ludvík se mu v podstatě vysmál. Moravu ovládla Ludvíkova markrabata, návrat latinských kněží byl velkolepý. Jenomže Morava nové vládce nepřijala. Naopak, vítězila ve svém boji s franckým králem takovým způsobem, že bylo nutné k boji s ní povolat i zajatého Svatopluka, aby vedl coby schopný válečník francké voje. Svatopluk ovšem okamžitě opustil franské vojsko a postavil se do čela vojska moravského. A dál nad Franky vítězil. V roce 873 konečně dopadl na krále Ludvíka papežův hněv. Arcibiskup Metoděj byl osvobozen ze svého zajetí a vrátil se na Moravu, kde mu Svatopluk svěřil správu nad kněžími i kostely. Moravané však všechny franské kněze nevyhnali, Svatoplukova expanzní politika byla složitější. Přes smířlivý Metodějův postoj problémy stále pokračovaly. Král Ludvík se nehodlal smířit s porážkou. Svatopluk však nad ním opět zvítězil a jeho mocenská expanze mířila ke stále větším cílům. V takovém prostředí Metoděj, člověk ducha, nikoli zbraní, nebyl šťasten. Varoval, káral i trestal. Stával se obtížným – i Svatoplukovi. Tehdy přišel na Moravu i český kníže Bořivoj a byl zde pokřtěn. Intriky franských kněží neustávaly, opět se objevovalo obvinění z hereze a Metoděj opět musel do Říma, k hlavě veškerého křesťanstva. A opět zvítězil a byl potvrzen coby Moravský arcibiskup. Slovanský jazyk byl postaven na roveň latinskému. Po návratu na Moravu se Metoděj dál plně věnoval obrovskému překladatelskému dílu. Dokončil ho – ale stálo ho to příliš mnoho sil. Jmenoval svého nástupce Gorazda a 6. dubna roku 885 zemřel ve věku 72 let. Situace v Římě se však tou dobou otočila. Nový papež Štěpán souhlasil s postojem franských kněží a slovanskou liturgii definitivně zakázal. Metodějovi žáci byli vyhnáni, knihy spáleny. Ohnisko staroslověnské kultury bylo zničeno, dílo však žilo dál. Od té doby uběhlo více než 1000 let, myšlenky Cyrila a Metoděje však dodnes ovlivňují dějiny. Jejich idea úcty ke každému člověku, jeho kultuře, humanistické pojetí práva a myšlenka, že je něco platné pro všechny živé lidi, je nadějí nás všech. Nadějí, která nám dává odvahu k budoucnosti. (Česká televize)

(více)

Recenze (1)

KrestanFilms 

všechny recenze uživatele (k tomuto seriálu)

Ano, je to tak, že se střídají časy svobody a časy pronásledování podle aktuálně vládnoucích vůdců - i Vible je plná těchto příběhů. Pravdou však také je, že často až pronásledování protřídí zrno od plev... TIPseznam dalších křesťanských filmů. ()

Reklama

Reklama