Reklama

Reklama

Ježíš Nazaretský

(TV film)
  • Itálie Gesù di Nazareth (více)
všechny plakáty
Trailer

Obsahy(1)

Čtyřdílný filmový opus zobrazuje život Ježíše Krista, od jeho narození až k trpké smrti tak, jak o něm vypravovali a psali první apoštolové. Režisér a spoluautor scénáře Franco Zeffirelli se však s přední italskou scenáristkou Suso Cecchi d’Amicovou a britským spisovatelem Anthonym Burgessem rozhodli zpracovat biblickou legendu také jako příběh člověka na této zemi a rozšířit vyprávění o historický kontext starověké Judey. Kristův život a doba tak ve filmovém zpracování ožívá díky záběrům přímo citující křesťanská vyobrazení i zasazením do skutečných polopouštních lokací. Ježíšovo učení a myšlenky se v Zeffirelliho snímku otevírají širším významům a porozumění. Jejich propletení se strastmi a nadějemi tehdejších obyvatel, stejně jako obavami vládnoucích představitelů země, jež se zmítá v neklidu, ukazují nevyhnutelnost tragického konce i nový začátek lidských dějin...
První díl začíná v malé židovské obci, kterou se šíří zpráva o zasnoubení tesaře Josefa (Yorgo Voyagis) s mladou Marií (Olivia Husseyová). Silně věřící dívku jedné noci zasáhne vize s božím poselstvím, málokdo jí ovšem věří. Dokonce hrozí, že ji snoubenec kvůli nečekanému těhotenství odvrhne a odsoudí ji tak k smrti. Po rozmluvě s rabínem (Cyril Cusack) a díky vlastnímu prozření ale Josef nakonec přijme Marii i dítě za své. Mezitím je vyhlášen census a mladí manželé tak musí cestovat do Betléma. Do pohybu se dává celá země a krajinou také putují tři mudrcové (James Earl Jones, Fernando Rey a Donald Pleasence) následující nebeské znamení. Zprávy o naplňujícím se židovském proroctví a narození Spasitele dorazí až ke králi Herodovi (Peter Ustinov), který se obává vzpoury a nařídí popravu všech betlémských nemluvňat. Marii, Josefovi i právě narozenému dítěti se však podaří hroznému osudu uniknout a z malého Ježíše postupně roste pozoruhodný chlapec. Druhý díl se posunuje o několik let dopředu. Judsku nyní vládne Herodes Antipas (Christopher Plummer), který se musí potýkat s rostoucím počtem radikálních zélótů, ale také vzpurným kazatelem Janem Křtitelem (Michael York) hlásající pokání a příchod spasitele. Právě k Janovi přichází již dospělý Ježíš (Robert Powell), aby se od něj nechal pokřtít, a Jan v něm rozpozná svého nástupce. Na Janovu radu se k Ježíšovi připojí jeho první učedníci, Ondřej a Filip, a putují napříč zemí. Mladý kazatel z Nazaretu mezi lidmi hlásá svůj výklad Písma a rovněž jim naslouchá – bohatým, chudým, ctnostným i zatraceným. Postupně se stává duchovním vůdcem podrobeného národa a získává další stoupence i učedníky, jejichž počet se rozroste na dvanáct. Avšak zatímco Ježíšův hlas zní stále silněji, uvězněný Jan Křtitel bude brzy umlčen. Třetí díl sleduje Ježíšovu cestu z galilejských plání do Jeruzaléma. Zprávy o jeho skutcích i slovech se šíří celou zemí, což vzbudí zájem jak u vzbouřeneckých skupin, tak u členů židovské rady starších. Zélóti přemýšlejí, jak jeho učení využít pro ozbrojené povstání a pomstít tak smrt Jana Křtitele. Část Sanhedrinu se naopak obává narušení mocenské rovnováhy, kterou s sebou nový prorok přináší. Samotný Ježíš (Robert Powell) dál rozmlouvá s každým, kdo mu otevře dveře, a odpouští kajícným. Mezi všemi také Marii Magdalské (Anne Bancroftová), která jej věrně následuje. Nakonec se se svými apoštoly vydává na svátek Pesach do hlavní města, přestože tam předpověděl svou smrt. U bran Jeruzaléma ho vítají davy a Jidáš (Ian McShane) se mezitím snaží přemluvit zákoníka Zeracha (Ian Holm), aby jeho mistr mohl promluvit k Sanhedrinu. Ježíšovo kázání v Chrámu a konání zázraků ovšem pobouří řadu kněží, kteří za jeho rouhání žádají tvrdý trest. Čtvrtý díl zobrazuje poslední dny Ježíše Nazaretského na zemi. Po nepokojích v Chrámu hledají proroka (Robert Powell) i jeho učedníky po celém Jeruzalémě, ale marně. Sanhedrin je ohledně Ježíšova učení rozdělen a velekněz Kaifáš (Anthony Quinn) po přímluvách mistra Nikodéma (Laurence Olivier) a Josefa z Arimatie (James Mason) dovolí, aby před ně Ježíš předstoupil. V počestnost velerady věří i Jidáš (Ian McShane), proto jim vyzradí úkryt svého mistra. Ježíš ovšem dobře ví, co bude následovat a odmítá se obhajovat před Sanhedrinem nebo Pilátem Pontským (Rod Steiger). Nakonec je odsouzen k smrti ukřižováním a zavržen jako falešný prorok. Přes přání Piláta či velekněze ovšem Ježíšovou smrtí jeho zvěst o Božím království neumlká, naopak povstává v novém světle. (Česká televize)

(více)

Videa (1)

Trailer

Recenze (61)

salahadin 

všechny recenze uživatele

Nálepka "nejvěrnější zpracování" pro mě v tomto případě znamená "nejlepší", nejlepší film o Ježíši Kristu. Pro věřícího má tento film jistě svou hodnotu, ale myslím, že by jej měli ocenit všichni napříč názorovým spektrem. Ano jsem věřící a tento film obdivuji, nejen kvůli tomu, že nesází na megalomanské scény, ale naopak je velmi intimním. Zcela nadpozemsky zahraná postava Ježíše mu dodává nezaměnitelné kouzlo, obrovské charisma vycházející z jinak běžně vypadajícího chlapíka je přesně to, čím musel skutečný Kristus disponovat. Skloubení něhy a až strašidelnosti Kristovy postavy podbarvuje silná hudba, která tytéž esence obsahuje. Jarre složil až démonický motiv, neskutečně majestátní, který zní často z plátna. Nemyslím si, že jde o film používající zaběhnuté charaktery postav, těžko si dokážu představit Marii jako sveřepou feministku vzpírající se establishmentu a Josefa jako gaunera pašujícího přes Izrael drogy z Indie. Režisér používá postavy, jak jsou v Bibli charakterizovány, to není neoriginalita! To je to, proč vůbec točí takovýhle film...o Ježíši Kristu, Synu Božím. ()

Mertax 

všechny recenze uživatele

Velmi zdařilá a důstojná adaptace novozákonních evangelií. Zeffirelliho přístup k textům není úzkoprsý – přidává, mění a mísí různé události, aby vytvořil dramatický oblouk, což se mu daří. Štědrý televizní rozpočet dal vzniknout solidním kulisám, kostýmům a statisti nejsou lidé s dokonale bílými zuby a krásnou pletí jako např. v Bibli./// Hvězdné obsazení u známých postav bývá někdy rušivé, zde se herci jako Cardinale, Bancroft či Plummer zcela vnořili do svých rolí a potlačili svou hvězdnou auru. Powell je coby Ježíš fenomenální a vyzařuje z něj obrovské charisma, které tato postava nepochybně vyžaduje. Caviezela z Gibsonových jatek nechává daleko za sebou. Je to bez debat nejpřesvědčivější filmový Ježíš a potenciálně zrádné scény, kterými jsou zázraky nebo opakující se alegorické promluvy, které v jiných filmech někdy vyznívají komicky a nabubřele, zvládá bez zaváhání. Ač scénář využívá synoptiky i Janovo evangelium zároveň, vybírá si spíše odlidštěné popisy, a z Ježíše se stává individuum člověku příliš vzdálené. Trochu psychologizující Scorseseho pojetí by postavě prospělo./// Všechny čtyři části jsou kvalitativně vyrovnané, ovšem výsledný dojem lehce kazí to, že ani za více než 6 hodin stopáže nejsou důsledně vykresleny motivace jednotlivých postav. Nejvíce se to odráží v pojetí Jidáše, který se zde oproti evangeliím stává nikoliv zrádcem, ale zélóty přemluveným učedníkem k tomu, aby Ježíše zradil. Jidáš si to ovšem vykládá spíše v politické rovině, v níž je Ježíš chápán jako potenciální vůdce utlačovaných Izraelitů. Sám je ovšem zrazen, když zjišťuje, že Ježíš je rovnou obviněn a před synedriem nevyjeví svou moc tak, jak si to Jidáš naivně představoval. P.S. Neumím si ani představit, jak moc osekaná je dabovaná VHS z 90. let, která má 272 minut. Ta už ale stejně není téměř k sehnání a televize na ni práva nemá. Nesestřihaná verze vyšla na DVD pouze na Slovensku. [382minutová verze, originální znění] ()

Reklama

Disk 

všechny recenze uživatele

První díl je něčím, co od dané látky skoro vůbec nečekáte. Výpravné, přesto hodně komorní a neokázalé. Asi nejpůsobivější pasáží je vraždění neviňátek. To je scéna, která pohne i těmi diváky, kteří jsou na filmové násilí běžně zvyklí a nic je už nepřekvapí. Vidět známé tváře v biblických rolích je opravdu zajímavé. Nikdo až na jednu výjimku se nepředvádí. Tak klidný James Earle Jones jako Baltazar je famózní, stejně tak Peter Ustinov a Christopher Plummer v rolích obou Herodů jsou taktéž výteční. Olivia Hussey na mě působila dojmem zralejší Julie, kterou si kdysi zahrála právě u Franka Zeffirelliho. Ovšem prozatím u mě vede Michael York jakožto Jan Křtitel. Celou dobu je totálně exaltovaným apokalyptikem, takže neznalým lidem může připadat směšný, ale právě on je onou hereckou výjimkou zmíněnou výše. A jestli je něco skutečně famózního, pak je to hudba oscarového Maurice Jarra. To je vyloženě nebeská záležitost, to se nedá slovy popsat. Myslím, že i samostatný poslech by stál zato.__________Ve druhém díle se konečně objevuje samotný Ježíš Kristus v podání Roberta Powella. Můžu říct, že za takovým Ježíšem bych taky šel. Powell má v sobě obrovské charisma, které v sobě dost ježíšovských představitelů postrádá, ale v tomto případě se casting povedl na jedničku. Stejně skvělá je Anne Bancroft jako Marie Magdalena. Má v sobě jistou důstojnost, i když jde o ženu na okraji společnosti. Zaujal mě taky Ian McShane v roli Jidáše Iškariotského (už se těším na scény jeho zrady) a Bruce Lidington v roli nevěřícího Tomáše. Můžu se domýšlet, zda Franco Zeffirelli kromě evangelních předloh použil jako inspirace i nějaký apokryf, přiečemž takové Tomášovo evangelium by se určitě nabízelo. Každopádně jsem byl ve všech ježíšovských scénách scénách v tomto díle pln němého úžasu, jakou pecku sleduji. Soundtrack Maurice Jarra a kameru vyzdvihovat nebudu, protože tyto složky jsou geniální samy o sobě._________Ve třetím díle mě absolutně ohromila Claudia Cardinale v roli hříšnice, která Ježíšovi omyla nohy slzami a utřela je svými vlasy. A fantastický je Ian McShane, který svou roli Jidáše parádně rozvíjí. Není to vůbec jednorozměrná postava, jak mu občas připisuje všeobecná nálepka. Zeffirelli mu dává úžasný lidský rozměr a McShane mu pomáhá svým charismatem. Paráda, tleskám. Jo a to rozehnání kupců v jeruzalémském Chrámu bylo parádní._________Závěrečný díl mě ohromil. Jde vlastně o úplně opačný přístup, který o skoro třicet let později zvolil Mel Gibson ve svém velkokýči Umučení Krista. Žádné zpomalovačky, žádná obsese z bičování, žádná latina s aramejštinou (dobové jazyky vaše dílo automaticky nevylepší), Robert Powell je snad nejlepším Ježíšem, který se kdy objevil na filmovém plátně nebo televizní obrazovce. Má úžasné charisma a všechno, co říká, mu bez výhrad věříte. Rod Steiger je jako Pilát velmi lidský a ani nemusí dělat ony okázalosti typu mytí rukou. Anthony Quinn jako velekněz Kaifáš nepůsobí prvoplánovým dojmem jako u Gibsonovy verze a Nikodémovi v podání Laurence Oliviera netřeba hovořit - jedna z jeho životních rolí. Ale nejvíce mě uchvátil Ian McShane v roli Jidáše. Zde jde o výtečně napsanou postavu s tragickým rozměrem, žádný typický zrádce, jak si ho černobíle vykreslujeme. Takhle pokorné ježíšovské vyprávění nevzniklo ani předtím, ani potom, což potvrzuje civilní závěr bez jakéhokoli patosu, ke kterému tato látka obvykle svádí. Ježíš Nazaretský je mistrovské dílo, po jehož zhlédnutí budete mít nádherný pocit, že jste viděli něco neobvyklého. ()

Aidan 

všechny recenze uživatele

Očekával jsem příliš a byl jsem zklamán. Tento snímek je standardním a v dobrém slova smyslu nerevolučním zpracováním Ježíšova života, ale přesto se mi tolik nelíbil. Převody evangelií na plátno jsou vždy ošemetnou záležitostí; neznám žádný, s nímž bych byl zcela spokojený - a i tento je jen velmi důstojným selháním. Alespoň pro mne. Sám Ježíš je již jako dítě ukázán jako modrooký andílek a též v dospělosti se mi zdá být příliš barvotiskový, odtažitý, spíše jako postava ze zbožného obrázku na záložce v breviáři než jako ten, který je zároveň pravý Bůh a pravý člověk. Jeho lidství je v průběhu filmu neustále ve stínu - namísto paradoxního boholidství tu máme jakési kompromisní nadlidství s pronikavým pohledem. To je má největší výhrada. Powellova interpretace hlavní postavy mě na několika místech až provokovala. Za další nedostatek považuji pojetí Jidáše jako idealistického intelektuála, který to vlastně myslel dobře. Též citáty z evangelií jsou někdy neúplné a nevhodně vytržené z kontextu (viz například scéna s bohatým mladíkem a následující výrok o velbloudu a uchu jehly). Z uměleckého hlediska nešťastné jsou některé vysvětlující dialogy. Zélót říkající zélótovi: "My jsme zélóti, chcem římskou vládu svrhnout násilím," je směšný. Podobné zmínky patří do encyklopedie spíše než do filmu. Mnohá místa snímku jsou však zdařilá a nápaditá a totéž platí i o některých postavách (Pilát, Jan Křtitel). Pro nejširší křesťanské publikum je Zeffirelliho zpracování jistě dobrou, korektní volbou ke zhlédnutí. ()

berg.12 

všechny recenze uživatele

Dovolím si parafrázovat PALINA: Věrné a citlivé zpracování tradiční představy o Ježíšově životě. Nikoli však celého, co Ježíš dělal do svých 30. se nedozvíte, ale to je celkem pochopitelné. I když jsou postavy a příběh opět jen oživlé legendy z biblického scénáře, má pro mě toto zpracování oproti statickým a přepazetizovaným biblickým spektáklům 50. a 60. let přeci jen životnější podobu. Žádné čáry máry, žádný hlas z nebes, ale skrz velkolepou výpravu a přesto civilnějším způsobem převyprávěná novozákonní historie, v co největší dějové komplexnosti. Proto i ta opodstatněná délka. Přestože mi tento film nic nového nepřinesl a ničím zvláštním neobohatil, jde o pietní obraz Ježíšova příběhu určený především nejširší křesťanské obci a jako takovému mu určitě nechci upírat jeho místo ve filmové historii. ()

Galerie (49)

Zajímavosti (27)

  • Mnohé exteriérové sa nakrúcali priamo na miestach, kde sa odohrával Ježišov život (Palestína, Líbya). Zeffirelli do mnohých úloh vybral hercov so semitskými črtami, aby dodal svojmu veľkolepému eposu autenticitu. Mimoriadnu atmosféru snímke dodáva aj hudba Mauricea Jarreho, ktorá v dokonalej harmónii zdôrazňuje Ježišov príbeh. (POMO)
  • Po sejmutí těla Ježíše z kříže (4. díl) v jednom záběru Robert Powell pohne víčkem pravého oka (zřejmě kvůli dešti). Divák tak zauvažuje, jestli náhodou Ježíš nevstane z mrtvých hned, ne až třetí den. Jedná se o záběr, který předchází tomu, kdy Marie Magdalena políbí Ježíšovi nohu. (Anworon)
  • Robert Powell v jednom interview řekl: „Můj bratr je ateista. Sledoval film s mými rodiči a oni řekli, že po ukřižování byl velmi tichý a zamumlal – nutí vás přemýšlet, že ano? Takže pokud mohu přimět ateistu k přemýšlení, počítám to jako svůj největší úspěch." (ČSFD)

Související novinky

Navštivte lokace slavných filmových scén!

Navštivte lokace slavných filmových scén!

09.04.2022

Přemýšlíte, kam letos na dovolenou? Máme pro vás tip na tři destinace, které vám učarují stejně jako tvůrcům ikonických děl světové kinematografie. 1. Maroko - Středověké medíny, barvami hýřící… (více)

Zemřel Christopher Plummer

Zemřel Christopher Plummer

05.02.2021

Z Ameriky přichází velmi smutná zpráva. Dnes ráno ve svém domě v Connecticutu zemřel legendární kanadský herec a držitel Zlatého glóbu i Ceny akademie, Christopher Plummer. Populárnímu tvůrci známému… (více)

Zemřel režisér Franco Zeffirelli

Zemřel režisér Franco Zeffirelli

15.06.2019

Slavný italský scenárista a režisér Franco Zeffirelli zemřel ve věku 96 let. Zprávu médiím potvrdil jeho syn. Zeffirelli byl známý především adaptacemi Shakespearových her a taky pojetím klasických… (více)

Reklama

Reklama