Reklama

Reklama

Borgiové

(seriál)
  • Česko Borgiové - moc a vášeň (více)
Trailer 6
Drama / Historický / Krimi
Kanada / Irsko / Maďarsko, (2011–2013), 24 h 42 min (Minutáž: 46–58 min)

Tvůrci:

Neil Jordan

Hudba:

Trevor Morris

Hrají:

Jeremy Irons, François Arnaud, Holliday Grainger, Peter Sullivan, Sean Harris, Joanne Whalley, Lotte Verbeek, Colm Feore, David Oakes (více)
(další profese)

Série(3) / Epizody(29)

Obsahy(1)

Řím roku 1492, centrum křesťanského světa, sídlo papežství. Papež měl moc korunovat krále a mohl je také koruny zbavit, měl sílu ovlivnit chod impérií. Papež Innocent VIII. umíral, církev se utápěla v korupci a papežský trůn byla výhra, kterou chtěl každý… Seriál Borgiové je ucelený nepřikrášlený portrét jednoho z nejvíce fascinujících rodů minulosti. Oscarem oceněný Jeremy Irons hraje Rodriga Borgiu - vychytralého, manipulativního patriarchu rodinného klanu, který stoupá do nejvyšších kruhů moci na pozadí renesanční Itálie. Buduje své impérium prostřednictvím korupce svaté katolické církve a nastoluje nelítostnou nadvládu síly a okázalé krutosti. Seriál začíná v době, kdy Rodrigo podplácí, kupuje si a protlačí se na cestu k papežství, stává se papežem Alexandrem VI. Po boku mu stojí jeho dva machiavelističtí synové Cesare a Juan a skandálně krásná dcera Lucrezia. Seriál se odehrává v jednom z nejvýznamnějších období historie - právě vrcholí renesance a je objevován Nový svět. Současníci Da Vinciho, Michelangela a Medicejských - Borgiové byly kontroverzní a kacířští, ani ne tak proto, že prováděli činy do té doby neslýchané, ale proto, že v tom byli lepší, než jejich nepřátelé. A přitom se dopustili prakticky každého ze seznamu hříchů a nemálo dalších sami vymysleli.

Epizoda 1:
Píše se rok 1492. Západní svět prochází hlubokou změnou. Kolumbus se plaví směrem do Nového světa. Středověké instituce se drolí. Papež Innocent VIII. umírá. Boj o nástupnictví je politická šachová partie. A tak jsou otevřeny dveře pro tu nejvíce fascinující, politicky obratnou a ambiciózní rodinu z těch, co kdy usilovaly o papežství - pro Borgie. Starý papež Innocent na smrtelném loži lamentuje nad pošpiněním trůnu svatého Petra a ptá se shromážděných kardinálů: "Kdo jej očistí?". Mnoho vážených italských šlechtických rodů očekává, že té cti se dostane jim. Ale je to arogantní Španěl, Rodrigo Borgia, s obratným přispěním svého syna Cesareho, kdo si dokáže, pomocí uplácení a podvodů, umést cestu k papežství. Rodrigo Borgia je teď papež Alexander VI. Alexander má málo času vychutnat si skvělé taktické vítězství, poněvadž musí řešit rozpory uvnitř rodiny. Cesare má na otce vztek kvůli jeho rozhodnutí, že se musí stát kardinálem, zatímco jeho mladší bratr Juan dostává místo v čele papežské armády. Jejich krásná sestra Lucrezia, pouze dvanáctiletá, zatím stojí mimo rodinný mocenský boj a jejich matka Vanozza je odsunuta do pozadí. Vzrůstá odpor mezi šlechtickými rody, zvláště pak kardinálů Della Rovereho a Orsiniho. A samozřejmě další nepřátelé čekají na příhodný čas, zatímco osnují plány jak svrhnout Borgie.

Epizoda 2:
Zatímco se Alexanderova nová láska Giulia zabydluje v paláci nedávno zesnulého kardinála Orsiniho, papežovi nepřátelé se proti němu dávají dohromady. Mocné kolegium kardinálů, na jejichž hlasech Alexanderova síla závisí, je rozdělené. Papež tedy plánuje opanovat prostor vytvořením nových postů a obsadit je svými spojenci včetně Cesareho. Nepřátelská frakce s Della Roverem v čele získává silnou zbraň - svědka sexuálního poměru mezi papežem a Giuliou. Jistá služka je připravená podat svědectví, že viděla tuto ženu přicházet a odcházet tajnou podzemní chodbou. Lucrezia se cítí zmatená, jakoby chycená v emocionálním minovém poli mezi otcovou milenkou a svou zavrženou matkou. Okouzlující Giulia je jí sympatická a vytvořila si s ní blízký vztah. Během příprav na formální proces proti Alexanderovi vysílá Cesare Micheletta, aby se infiltroval do Della Rovereho tábora. Michelettovi se opravdu podaří získat kardinálovu důvěru a dozví se informace o jeho plánu sesadit papeže. Borgiové nechají svědka papežovi chlípnosti zlikvidovat, Della Rovereho plány zmaří a upevní Alexanderovu moc nad Vatikánem.

Epizoda 3:
Ve Španělsku zuří inkvizice a královna Isabella vykázala židy. Papež Alexander v tom vidí příležitost, jak doplnit vyprázdněné pokladnice a nabídne jim vstup do Říma, samozřejmě za poplatek. Potřebuje si také zabezpečit mocenskou základnu před nepřátelskými státy a hodlá k tomu využít Lucrezii. Musí se vdát politicky výhodně, ale za koho? Rodina utratila všechny peníze, aby uplatili cestu k papežství, tudíž kde teď vzít peníze na přiměřené věno? Jednou z možností jsou příjmy plynoucí z přijetí tureckého prince Djema, jehož nevlastní bratr se snaží zbavit Djema možného nástupnictví v Konstantinopoli. Lucrezia a Juan si k přátelskému princi vytvoří blízký vztah, Lucrezia se mu svěřuje se svou úzkostí z manželství, které se pro ní chystá. Kardinál Della Rovere po zmařeném pokusu sesadit Alexandera prchne k výstřednímu Neapolskému dvoru a snaží se ho získat jako spojence proti papeži. Cesare chce zbavit rodinu nepřítele jednou provždy a posílá Micheletta, aby Della Rovereho zavraždil. Tento pokus selže, avšak alespoň znovu zmaří kardinálovi plány. Alexander nyní může přislíbit ruku Lucrezie Giovannimu Sforzovi, což vytvoří spojenectví s mocnými seveřany z Milána. A když se ukáže, že Djem má pro Alexandra větší cenu mrtvý než živý, nově jmenovaný kardinál Cesare vzdoruje úkolu zabít ho…

Epizoda 4:
 Lucrezia žádá Giulii, aby jí pomohla připravit se na svatební den. Nicméně je velmi nešťastná, když se dozví o rozhodnutí otce, že její matce Vanozze není dovoleno svatby se zúčastnit. Cesare, který stále sleduje počínání Della Rovereho, posílá špiona, aby ho následoval do Florencie, kde kardinál hledá spojenectví se silnou a velice bohatou rodinou Medici. Chce, aby umožnili průchod francouzského vojska přes jejich území a konzultuje s politickým poradcem rodiny Machiavellim. Lucrezia a pro ni naprosto cizí Giovanni Sforza, jsou velkolepě oddáni, ale svatební hostina brzy zhořkne. Na začátku vinou Cesareho příchodu s jejich matkou Vanozzou. Jedná se o závažné porušení etikety, které znovu uráží starobylé rodiny, pro které jsou Borgiové obtížně tolerovatelní povýšenci. A situace se ještě zhorší, když Cesare tančí a bezostyšně flirtuje s Ursulou Bonadeo, manželkou mocného barona. Atmosféra dále houstne poté, co jeho nezodpovědný bratr Juan přispěje urážlivě oplzlou hrou. Giovanni se cítí hluboce dotčený, ale dusí vztek v sobě, dokud nedostane Lucrezii samotnou, aby brutálně dovršil svatební den. Den, který pro Lucrezii začal nadějí a vzrušeným očekáváním, končí v pochmurném rozjímání o nešťastné budoucnosti.

Epizoda 5:
Lucrezia se snaží vyrovnat se svým novým životem, v jejím vztahu s manželem se střídá naprosté přehlížení se sexuálním násilím. Jejím únikem je silná náklonost k pohlednému mladému podkonímu Paolovi. Papež Alexander, sžírán pocity viny, že v politickém zájmu rodiny donutil svou dceru vstoupit do tak pokořujícího manželství, se obrací na bratrance svého zetě, kardinála Ascania Sforzu, aby pro jeho dceru zajistil ochranu před násilnickým a pletichářským mužem. Cesare se snaží přesvědčit Machiavelliho, aby zrušil dohodu s Della Roverem, která zahrnuje dovolit průjezd francouzských vojsk přes Florencii. Výměnou papež nabízí umlčet buřičského kazatele Savonarolu, který upoutává davy bouřlivým odsuzováním Medicejských. Cesare se zamiluje do Ursuly, manželky mocného barona, jehož urazil na Lucreziině svatbě. Jak se pochybné milostné avantýry sourozenců Borgiových vyvíjí, stále více sebevědomá Lucrezia nabádá Paola, aby poškodil, nebo špatně zajistil jezdecké sedlo jejího manžela. To způsobí, že Giovanni spadne a zlomí si nohu, což ho zneschopní a dočasně zabrání znásilňování. Cesare také zaútočí na svého rivala. S pomocí Micheletta zabije Ursulina manžela. Je to poprvé, co osobně vzal někomu život, ale nebude to naposledy…

Epizoda 6:
S Giovannim upoutaným na lůžku kvůli jeho zranění má Lucrezia dostatek svobody a užívá si vášnivý poměr s urostlým podkoním Paolem. Cesareho vztah s Ursulou je v troskách, když Ursula zjistí, že Cesare zabil jejího manžela. Navzdory jeho upřímným prosbám a omluvám, že to udělal pro ní, Ursula odchází do kláštera. Della Rovere dorazil do Paříže a učiní králi nabídku, aby vtrhl do Itálie, sesadil papeže Alexandera a pomohl na papežský stolec jemu a on pak bude podporovat nárok Francie na Neapol. Francouzský král Karel, v podstatě voják, je připraven nabídku přijmout. Alexanderovou odpovědí na francouzskou hrozbu je spojenectví s Neapolí, zpečetěné svatbou nejmladšího syna Joffreho se starší, smyslnou princeznou Sancií. Juan se stále více vymyká kontrole, Vanozzina muže zmlátí jako psa, a když ho Alexander pověří, aby zařídil svatbu mezi Joffre a Sancií, ohrozí celou dohodu sexem s ní. Když později Joffre vyzvídá detaily o Sancii, Juan odpoví “ona je anděl zrozený ze země neapolské”. A sám má v úmyslu ochutnávat ovoce té země kdykoliv se mu zachce.

Epizoda 7:
 Válka je nevyhnutelná. Francouzská armáda pochoduje do Itálie a s mnohem silnějším dělostřelectvem obléhá a vyplení město Lucca. Zděšený Della Rovere si začne uvědomovat děsivost války a co vlastně způsobil své milované zemi. Francouzský král Karel ví, že stačí jeden dobře mířený, tvrdý úder a všechno se zhroutí. A má pravdu, síla starověké Itálie dávno vyprchala a země nemá před francouzskou válečnou mašinérií šanci. Jako jedno z prvních padne Miláno. Giovanni Sforza pravděpodobně brzy vyrazí stejným směrem. Ustaraný Alexander posílá Giulii za Lucrezií, aby o ní zjistila co může. Giulia zastihne mladou Borgiu v očekávání a otcem dítěte velmi pravděpodobně není její manžel. Když se obě dozví, že Giovanni je připraven zběhnout na stranu Francie, Giulia přesvědčí Lucrezii, aby uprchly. Mezitím Florencie mazaně vyjednává, aby francouzská armáda přešla přes jejich území, pak už by mezi králem Karlem, Della Rovereho armádou a Římem nestálo nic...

Epizoda 8:
 Lucrezia s Giulií uprchnou z panství, protože mají strach z Giovanniho Sforzy. Ale jak se blíží k Římu, jsou zajaty francouzskou armádou. Ve Vatikánu Alexander hluboce přemýšlí. Marné naděje upíná k Juanovi a několika vojenským jednotkám, které zůstaly pod jeho velením. Ale opilého Juana musí nejprve rozzuřený Cesare vytáhnout z místního nevěstince a donutit ho bojovat. Juan vede své muže do bitvy s králem Karlem, přičemž je všem, kromě něho samotného, jasné, že jeho síly musí být rozdrceny daleko silnější francouzskou armádou, ve které jsou bojovníci zakalení stoletou válkou proti Anglii. Je to Lucrezia, jenž okouzlila krále Francie, kdo zařídí vyjednávání a vyjíždí přesvědčit Juana o jeho pošetilosti. Papežská armáda vyklidí pole. Cesare navštíví svou milovanou Ursulu v klášteře a snaží se jí přesvědčit, aby z kláštera unikla někam, kde bude bezpečněji. Della Rovere naléhá na Karla, aby vstoupili do nechráněných bran Říma. Tam rozrušený, ale odhodlaný papež hrozí kardinálům odplatou, pokud opustí Řím a jeho. Poté, vědom si možné destrukce města, očekává a připravuje se na setkání s králem, který by ho mohl sesadit a možná dokonce uvěznit.

Epizoda 9:
Vše se zdá být ztraceno. Papežská armáda byla ponížena svým ústupem z bojiště. Falešní spojenci Borgiů se vytratili. Dokonce i kardinálové, které Alexander podporoval a jmenoval, utekli. Alexander oblečený do skromného mnišského roucha se s francouzským králem setkává sám v ohromných prostorách chrámu sv. Petra. Papeže buď osvítil sám Duch svatý, nebo sehrál politický poker svého života. Není jasné jakým způsobem, ale Alexanderovi se nějak podaří přimět Karla, aby nezpochybňoval svatost Vatikánu. Král Karel je ve Vatikánu korunován Králem Francie a Neapole. K Della Rovereho zoufalství ponechá Řím nedotčený a vydá se s vojskem na jih, k jeho skutečnému cíli Neapoli. Borgiové jsou zpátky ve hře a prvním úkolem je rozvod Lucrezie s příslušníkem věrolomné milánské rodiny Sforzů. Giovanni je ponížen donucením k doznání, že manželství nebylo nikdy naplněno, kvůli jeho impotenci ... a to je teprve začátek. Odplata rodu Borgiů vůči těm, kdo dezertovali bude děsivá. Rodina také navštíví klášter, kde Lucrezia porodila chlapečka. S ním přišla na svět další generace borgiovských ambicí, intrik, kličkování a krutostí...

2. série:

Epizoda 1:
V prvním díle druhé řady se seznámíte s novou milenkou papeže Alexandra VI, jenž uspořádá pro občany Říma velkou pohanskou slavnost. Budou objeveny starověké artefakty. Rivalita mezi bratry Cesarem a Juanem pronikne na veřejnost; Lucrezia se upíná ke svému novorozenému dítěti a Della Rovere, zas jednou jako pastorační kněz, o vlas unikne pokusu o atentát.

Epizoda 2:
Paolo, mladý podkoní z Pesara, přijíždí do Říma, rozhodnutý vrátit se ke své Lucrezii a svému dítěti, které nedávno porodila, a které ještě ani neviděl. Mezitím se Gulia vyrovnává se svou novou úlohou (je součástí sexuální trojice) tím, že se zaměří na charitativní činnost. Společně s papežovou novou milenkou Vittorií, bere Alexandra v přestrojení pryč z města, aby mu ukázala pravou tvář chudoby. S pomocí dobrotivé prostitutky Beatrice se Paolo dostane k Lucrezii. Ta poprosí o pomoc Cesara, aby jim zorganizoval dostaveníčko. Rozhořčený Juan však na Cesara žárlí a pln naivních představ o rodinné cti, opilý napadne Paola. Mrtvého ho zanechá za rozbřesku před vilou Borgiů a vše naaranžuje jako sebevraždu.

Epizoda 3:
 Když otec sdělí Lucrezii, že Paolo spáchal sebevraždu a tudíž mu nemohou vystrojit křesťanský pohřeb a přijde do pekla, Lucrezia se zhroutí a odmítne krmit své dítě i sebe. Alexander má obavy o své vnouče a chřadne. Má však jisté podezření, že Paola zavraždil Juan. Lucrezia to tuší též. Rodina však bude muset brzy čelit daleko větší hrozbě. Francouzská armáda totiž pochoduje z Neapole – král Karel touží po pomstě za to, že ho Alexandr podvedl. Ba co hůř, k jeho vojenské síle se připojí také Giovanni Sforza, Lucreziin bývalý manžel se svou mocnou sestřenicí Catherinou. A tak Francouzi znovu obléhají Řím a zdá se, že tentokrát město opravdu padne, především díky Karlově vynikajícímu dělostřelectvu. Naštěstí přijde Cesare s elegantním plánem jak Francouze znovu přelstít. Mezitím přijíždí do Říma bez povšimnutí Della Rovere a hledá spojence pro své nové spiknutí s cílem zavraždit papeže.

Epizoda 4:
 Alexandrův dávný nepřítel, Ludovico z Milána a mocný vévoda z Mantovy, Gonzaga, chtějí papežovo požehnání. Hodlají se totiž spojit s Benátkami a zaútočit na francouzskou armádu, která stále ještě pustoší italský venkov. Cesare zjišťuje, že ustupující Francouzi vypálili klášter sv. Cecílie a jeho milovaná Ursula zemřela. A tak s Michelettem najmou skupinku nemilosrdných vrahů a chtějí se pomstít. Alexandr s Cesarem nechávají Lucrezii na starosti Vatikán a připojují se k italskému vojsku, které čelí francouzskému ničivému dělostřelectvu. Ovšem Francouzi z děl nakonec nevystřelí – ať už díky Alexandrovým papežským motlitbám nebo kvůli zabijákům, které najal Cesare, a kteří ovládli nepřátelské muniční sklady. Krvavá bitva nakonec skončí remízou, ovšem prohnaný Alexandr se chce prodrat až na vrchol, a tak sebere opuštěnou francouzskou válečnou kořist.

Epizoda 5:
 Alexander je odhodlán vypořádat se se dvěma trny, které má v oku: s povýšenou rodinou Sforzových a vzpurným mnichem Savonarolem. Vyšle Cesara na Sforzův hrad ve Forli s požadavkem, aby rodina odpřísáhla svou věrnost Římu. On sám mezitím cestuje do Florencie v přestrojení, aby si poslechl mocné Savonarolovo kázání. Netuší však, že se zde pohybuje i Della Rovere, jehož plán zabít papeže dostal od Savonarola požehnání. Ve Forli Catherina milostivě přijme Cesara a pokouší se ho svést. Odmítne však přísahat věrnost papeži. Rozzuřený Cesare zabije jejího bratrance Giovanniho a pomstí se tak za to, jak brutálně zacházel s jeho sestrou Lucrezií během jejich nešťastného manželství. Blesk udeří do Baziliky sv. Petra zrovna, když se uvnitř odehrává mše a její střecha se zhroutí. Alexandr téměř přijde o život, ale statečně se snaží zachránit chlapce ze sboru, kteří uvízli pod sutinami.

Epizoda 6:
 Alexandrovy politické problémy jsou čím dál horší: Cesare svým neuváženým zabitím Giovanniho utvrdil nepřátelství mezi mocným rodem Sforzů a Borgii, Piero de Medici mezitím přijíždí do Říma se zprávou, že Savonarola nyní vládne Florencii a papežské vklady v Bance by se mohly ztratit. Alexander se zoufale snaží najít nové spojence, a tak požádá Vanozzu, aby přesvědčila Lucrezii k další svatbě. Jenže dcera urputně odmítá. Po boku své matky a Giulie konfrontuje kardinála Versucciho a Piccolominiho a požaduje, aby odevzdali chudým peníze, které jim patří. Cesare ve Florencii konfrontuje Savonarola, málem ho však zabije mnich z dětské armády. Ve snaze dokázat otci, že je schopen převzít kontrolu nad papežskou armádou, se Cesare a jeho parta pokusí ukrást Medicejské zlato. Jenže ho čeká zklamání, jeho bratr Juan se má vrátit ze Španělska, aby se znovu ujal vedení vojska.

Epizoda 7:
 Juan se vrací ze Španělska doprovázen družinou generálů, které vede nabubřelý Don Hernando. Alexander je ohromen znovunalezenou důvěrou svého syna a nařídí mu, aby vedl papežská vojska a obléhal s nimi hrad Catheriny Sforzy. Lucrezia se i nadále brání pokusům, aby se provdala – její otec ze všech ženichů preferuje bohatého Janovského prince obchodu jménem Calvino – ovšem zarputilá Lucrezia raději flirtuje s jeho mladším bratrem Raffaellem. Della Rovere najal mladého mnicha s andělskou tváří coby sebevražedného vraha pro svůj vražedný plán. Mezitím Juanovo obléhání Forli dojde do slepé uličky, podaří se mu však unést Catherinina syna Benita, kterého mučí před hradbami a vyhrožuje, že ho zabije. Hernando je jeho chováním znechucen. Záhy odhalí Juanův sprostý původ a zbabělou povahu, když papežův synek v děsu prchne před náhlým útokem Ludovica Sforzy…

Epizoda 8:
 Juan je zpět v Římě, chlubí se zraněnou nohou a těší se chválou o svém statečném chování, ačkoli byla jeho armáda u Forli poražena. Ovšem Hernando přivede Benita do Říma a Cesare se nemůže dočkat, až se jeho otec dozví pravdu o bratrově zbabělosti. Juan, zahořklý a ponížený, pomalu umírá nakažen syphilis a svou bolest tiší opiem, na kterém si vytvořil závislost. Lucrezia se stále vykrucuje z manželství s Calvinem a nepřestává flirtovat s jeho bratrem. Della Roverův atentát dělí od uskutečnění jedna poslední překážka: jak nahradit papežova ochutnávače vlastním agentem? Zatímco Della Rovere zvažuje morální dilema spojené se zabitím dobrého člověka, ovšem s dobrým účelem a vyšším cílem, jeho komplic Antonello vezme věci do svých rukou…

Epizoda 9:
 Nastaly Velikonoce, ovšem Alexander stále pokračuje v půstu. Je najat nový ochutnávač a je to právě Antonello, Della Roverův zabiják, který je připraven zaútočit. Ve Florencii vyzývá Cesare Savonarola ke zkoušce ohněm. Mezitím Raffaello oficiálně žádá o Lucreziinu ruku, ovšem Alexander posílá bratry balit. Giulia přesvědčuje Alexandera, že jeho papežství je dobré, a tak skončí s půstem a vystrojuje oslavu při příležitosti křtu Lucreziina dítka. Během slavnosti se však dostane Juan absolutně mimo kontrolu a ohrozí život sestřina miminka. Klidný Cesare nakonec vykoná to, co je třeba.

Epizoda 10:
Zatímco si Alexander dělá starosti, že se Juan nevrátil domů, Savonarola je mučen na skřipci, ovšem přiznat se jen tak nehodlá. Cesare odhodlaný zničit jeho duchovní dědictví i tělo, zfalšuje jeho doznání a Savonarola je upálen jako kacíř. Objeví se nový nápadník, ucházející se o Lucreziinu ruku – Alfonso z Aragonu, jenž právě přijíždí do Říma. Lucrezia si s ním hraje stejně jako s ostatními, ovšem ke svému překvapení v něm najde zalíbení a oznámí, že se za něj provdá. Papežova radost z dceřina sňatku však trvá jen krátce – dostanou se k němu děsivé zprávy, které následně potvrdí Cesarovo doznání. Později se však, během oslav Lucreziina zasnoubení, dají nad sklenkou vína Alexander s Cesarem opět dohromady. Jenže je tu také Antonello a Cesare si nebezpečí uvědomí až příliš pozdě, když přiloží papež otrávený pohár ke svým rtům…

3. série:

Epizoda 1:
Papež Alexander byl otráven a bojuje o život. A kardinálové jsou připraveni toho využít a svrhnout ho z papežského stolce. Cesare a Micheletto vystopují pokus o atentát až k jeho zdroji, ovšem Della Rovere je připraven na vše - a není to jediné spiknutí, které kuje. Catherina Sforza vysílá svého osobního zabijáka Rufia, aby rodinu Borgiů sesadil z trůnu. Naštěstí díky bystrosti Lucrezie si Borgiové snad svou moc udrží.

Epizoda 2:
Alexander se plně zotavil a zaúkoluje kardinála Sforzu, aby udělal průzkum, kteří z kardinálů byli politicky proti němu, když bojoval o život. S následnými důkazy v rukou vyhání všechny, kterým nemůže nadále důvěřovat. Jenže jeden z nich – kardinál Orsini – nehodlá odejít jen tak v tichosti a nutí Alexandra, aby situaci vzal do holých rukou. Mezitím nařizuje Catherina Sforza Rufiovi, aby získal podporu žoldnéřských válečníků Římských rodin – Orsini, Vitelli a Colonna. Lucrezia je naštvaná, že její budoucí příbuzní – královská rodina z Neapole – nepřijme jejího syna Giovanniho na dvoře; navíc si uvědomuje, že její city k Cesarovi jsou stále více sexuální než sesterské.

Epizoda 3:
Po čistce je řada kardinálů propuštěno a zbaveno svých titulů a majetku, jeden z nich, kardinál Versucci, zlostně podpálí vatikánskou státní pokladnu, předtím z ní ale stihne vybrat značnou sumu peněz. Rozzlobený arogantním odmítnutím nového krále Ferdinanda akceptovat Giovanniho jako Lucreziino dítě, cestuje Cesare do Neapole a chce problém vyřešit. Později se svým otcem zvažuje spojenectví s Francií, jako protiváhy k Lucreziině sňatku s Neapolí. Po Lucreziině a Alfonsově svatbě si novomanžel uvědomuje, že politická půda se mění – a ne v jeho prospěch. Plný rozrušení nechává Lucrezii samotnou v jejich svatební noc a ta se konečně vrhá do náruče svého bratra.

Epizoda 4:
Nově jmenovaný kardinál Farnese – povýšen na žádost své sestry Giulie – byl pověřen správou státní pokladnice a rychle odhaluje Versucciho krádež. Micheletto je vyslán najít vzpurného kardinála. Mezitím Alexander, po vyslyšení žádosti Benátek o pomoc proti tureckým pirátům, spatřuje v akci skvělou příležitost k doplnění pokladny a dramaticky volá po křížové výpravě. Giulia pochybuje o loajálnosti nových kardinálů, a tak pro ně uspořádá orgie – banket kaštanů – jenže je to past a sexuální aktivity kardinálů jsou pečlivě zaznamenány, aby byla zaručena jejich věrnost do budoucna. Král Ferdinand zjišťuje, že manželství Lucrezie a Alfonsa nebylo naplněno a vyžaduje veřejný projev jejich tělesné lásky. Lucrezia je hluboce ponížena, ovšem celý nepříjemný zážitek, zdá se, jen zvyšuje nedovolenou přitažlivost mezi ní a jejím bratrem.

Epizoda 5:
Cesarova diplomatická mise do Francie byla úspěšná: jeho starý rádce Machiavelli ho provedl složitostmi francouzského dvora a Cesare získal spojence – arcibiskupa d'Amboise a Charlotte d'Albert, vznešenou manželku pro sebe- včetně příslibu vojenského spojenectví proti Milánu a nepřátelům Borgiů. V Římě si svůdná a nebezpečně šílená Bianca vezme život – a Alexander s kardinálem Sforzou se spolčí, aby pomstili kruté spiknutí Gonzagy. Lucrezia cestuje do Neapole po boku svého manžela a Micheletto jí nabízí ochranu. Král Ferdinand stále trvá na svém rozhodnutí, že malý Giovanni nebude uznán u dvora. Po tomto zjištění plánuje Lucrezia spiknutí plné jedovatých hub, ovšem Micheletto vezme věc do vlastních rukou.

Epizoda 6:
Když se Cesare usídlí v severní Itálii s francouzskou armádou, Alexander zuří. Celou akci totiž považuje za útok na svou autoritu. Neochotně ale souhlasí s Cesarovým plánem zničit dynastii Sforza, počínaje Ludovicem, vévodou z Milána. Catherina mezitím kuje svůj vlastní plán: biologickou válku. S pomocí Rufia pošle Alexanderovi morem nakažený hadřík jako falešné poselství míru. Cesare nařídí, aby zásilku zničili ještě před otevřením, ovšem nový ambiciózní kardinál neposlechne a ponechá si ji pro své vlastní účely. Jeho dům je brzy zamořen epidemií moru. Alexander se obává, že nebude mít dostatek finančních prostředků pro křížovou výpravu, a tak na čerstvě příchozí židovskou komunitu uvalí represivní daň. Nicméně jeden chytrý člen komunity jménem Mattai tvrdí, že může získat svatou relikvii, dlouho ztracené Longinovo kopí. Kardinálové Farnese a Petrucci soupeří, který z nich dá papeži "skutečnou" relikvii, jenže Mattai získá Alexanderův respekt a vznikne velmi nepravděpodobné spojenectví.

Epizoda 7:
Zatímco Cesare spálí Constanzův palác – a s ním i kardinála – ve snaze zbavit se moru, Micheletto se až po uši zamiluje do krásného mladého Pascala. Lucrezia si je moc dobře vědoma toho, že politický vítr teď fouká ve prospěch Francie a pryč od Neapole, a tak pro sebe a svou rodinu vyhledá bezpečnou neapolskou základnu. Na trůn namísto Ferdinanda jsou hned dva kandidáti: arogantní a nepřátelský princ Raphael a laskavý a přátelský prince Frederigo. Jenže Frederigo byl evidentně otráven a téměř zemře. Lucrezia najde důkaz proti Raphaelovi a vydírá ho, aby se vzdal svého nároku na trůn. A její spojenec Frederigo je korunován králem. Ale byla to správná volba?

Epizoda 8:
Poutníci v rámci jubilejních oslav zaplavili Řím a Longinovo kopí je hlavní atrakcí. Nicméně Catherine Sforza má v plánu Alexandrův lukrativní festival zmařit. Za mořem, v Kefalonii, byla zničena turecká flotila Mattaiovými spojenci. A Alexander ukáže jim svou vděčnost a zbaví komunitu daní. Mezitím si Lucrezia všimne, že se čerstvě korunovaný Frederigo změnil a také, že je pod neustálým dohledem královské gardy. Borgiové se chytili do pasti: Lucrezia zjistí, že Frederigo téměř smrtelné otrávení jen hrál, aby dostal Raphaela z cesty. V Římě zas Cesare s Michelettem přijdou na to, že milenec Pascal pracuje pro Rufia a podává zprávy spiklencům Catherině Sforza a králi Neapole, Frederigovi. Lucrezia není v Neapoli čestnou princeznou, ale rukojmí v případě jakéhokoli vojenského zásahu proti rodu Sforzů.

Epizoda 9:
Zničený Pascalovou zradou, Micheletto zavraždí svého milence a pak se po něm slehne zem. Cesare je zdrcen ztrátou svého poručíka a závodí s časem, aby se dostal co nejrychleji do Neapole a zachránil Lucrezii. Té se ale svým věznitelům za pomoci uspávacího lektvaru podařilo utéct. Na cestě do Říma se bratr se sestrou spojí a jsou tak šťastni, že se znovu vidí, až začne mít Alfonso podezření, že je k sobě váže něco víc, než jen sourozenecký vztah. Zpět v Římě je Alfonso mrzutý, skoro surový a hojně holduje alkoholu. Mezitím Alexander kuje další pikle se svým přítelem Mattaiem: mají v plánu ovládnout trh s italskou sírou a upřít tak komukoli jinému možnost vyrobit střelný prach. Alexander stále nevěří Cesarovi, který rychle rozkryje otcův plán. Mattai ale otce se synem přesvědčí, aby se smířili.

Epizoda 10:
Alexander s Cesarem se konečně usmíří a papež prozradí, že jeho armáda byla posílena a dobře vyzbrojena z ušetřených peněz z křížové výpravy a výnosů z jubilejních oslav. Nyní jsou Borgiové připraveni učinit první krok ke svému cíli a proti svým nepřátelům, rodu Sforzů: vybojovat dědičné království. Cesare pochoduje se svou hrozivou armádou k hradu Catheriny Sforzy ve Forli. Catherina je odhodlána na hradě setrvat navzdory bombardování dělostřelců i hrozící smrti hladem během kruté zimy. Micheletto se znovu objeví, ale jeho zlomené srdce mu ještě nedovolí se vrátit zpět do Cesarových služeb. Přesto mu ale poradí slabá místa v obraně Forli. Zpět v Římě Cesare zjišťuje, že je Alfonso čím dál agresivnější a má v plánu ho zavraždit. Jenže když mezi Cesarem a opilým Alfonsem vypukne rvačka, jsou okolnosti téměř smrtící. Následně doktor potvrdí, že Alfonso během následujích dní zemře pomalou a bolestivou smrtí. Zničená Lucrezia mu chce s použitím svých lektvarů pomoci ukončit život bezbolestně a Cesare jí slibuje, že teď už bude konečně jen jeho. (HBO Europe)

(více)

Videa (40)

Trailer 6

Recenze (184)

Matty 

všechny recenze uživatele

Jak si udržet moc a moc se při tom nezacákat krví - Příručka pro začínající papeže. Stejně jako hrdinové Jordanových filmů, musí také Rodrigo Borgia skrývat, kým ve skutečnosti je. Pod třpytivým povrchem, pod líbivými maskami, skrývá své pravé zájmy. Aby nevypadl z role, nechá sem tam zabít nebožáka, který ho prokouknul. Stejně tak ostatní členové jeho prohnilé, krve a smilstva lačné famílie. Role jsou rozděleny jednoznačně: ženy svádí, muži vraždí. Téma těla a tělesnosti v menší či větší míře zpracovávají všechny epizody. Odosobnění tělesné schránky dosahuje vrcholu v samém závěru, kdy je lord Sforza během neskutečně ponižujícího procesu (spravedlnost v pojetí Borgiů = nástroj osobní msty) přinucen použít vlastního těla coby důkazu. S Tudorovci, jejich seriálovými příbuznými z britských ostrovů, pojí Borgie upovídanost. Postavy promlouvají i tehdy, kdy by neškodilo mlčet, a o tom, co by stačilo vyřknout/vyjevit jednou. Špetka cynismu, vlastní postavám i nakládání s nimi, Borgie nad Tudorovce povyšuje: těžko je vnímat jako rodinné drama, nevyjímaje idylický, ve svém jádru vrcholně cynický poslední záběr. Není-li uším vinou naivity dialogů (a s tím související naivity postav, měnících svá stanoviska s lehkostí, s jakou sfouknete svíci) dopřán dostatek chutné krmě, oči budou díky pompézní výpravě zaručeně nasyceny. Nádherné, vždy, žel bohu, čistočisté kostýmy a vyblýskané podlahy rozlehlých interiérů strhávají pozornost k mizanscéně. Stejně tak figury, jež se v záběr vynořují a ze záběru mizí dle významu, jež jim v zostra rozjeté hře pro pokročilé intrikáře náleží. Zvlášť v kombinaci s náboženskými chorály působí interiérové scény majestátněji než exteriérové boje tisícihlavých, očividně digitálních armád. 75% Zajímavé komentáře: DaViD´82, Nefarie ()

TheDarKnig 

všechny recenze uživatele

Rodina Corleonů v 15. století. A funguje to výborně. Hry o moc jsou rozehrány, jedna intrika stíhá druhou, mrtvol přibývá a nad tím vším mocný Španěl a Svatý otec Rodrigo Alexander VI. Borgia drží svou ochrannou ruku. A Irons ho vystihl neskutečně, jeho výkon je neskutečný. Ostatní členové rodiny, at už jsou to další manipulátoři (Arnaud v roli nebezpečného Caesara) nebo manipulovaní (mladičká Lucrezia je opravdu líbezná, skoro je mi ji líto, a chápu, proč se z ní stalo to, co se stalo) jsou taktéž zobrazeni velmi věrohodně a musím říct, že i přes všechnu svoji zášt a zločinnost k nim divák musí mít nějaké sympatie. Ale tak to už v médiích bývá. Ten, z jehož pohledu se všechno děje, zákonitě získává víc pozornosti a větší pochopení než ostatní, kteří můžou být i menší zlo, ale divák k ním nemá vztah. Úvodní intro je velmi povedené a hned na úvod navádí tu správnou atmosféru a tak si seriál jde velmi pěkně užít. Za zmínku ještě stojí výborný assassín borgiů v roli Michelleta. Ten chlap má talent.. Závěr je pak jak z renesančního obrazu a dělá důstojnou tečku za 8 hodinama zkaženého Říma. Těším se na další sérii, kde se to snad rozjede ještě víc. Po vizuální stránce na seriál slušné, davové scény a jedna dvě bitvy taky ujdou, i když to samozřejmě není nic moc. Ale tenhle seriál o otevřeném boji nikdy neměl být. Tady se ze zásady bodá do zad a to ještě rukou někoho jiného. Obraz Církve v praxi ()

Reklama

DaViD´82 

všechny recenze uživatele

Splněný sen milovníků historických „intrikáren“, které se nebojí používat filmovou řeč a nedělají z diváka hlupce, kterému je vše třeba polopaticky sdělovat (snad jen popisky s uvozením období by se hodily, působí to dojmem, že se to vše semele během týdnů a nikoli let) a navíc přecházejí od intrik i k činům. A vůbec nejlepší na tom je, že stále je to především o prokreslených živoucích postavách a emocích. Úvodní tři epizody jsou docela utahané, nic moc se v nich vlastně ani ne(u)děje a navíc je do nich necitlivě a násilně naroubovaná „propojovací“ postava žoldnéře. Ne, že by to bylo špatné, to ne, ale přeci jen jsem si říkal „do čeho si to Neile Jordane duši dal“. Takto si nechat utíkat mezi prsty tak silnou látku jako jsou osudy Apeninského poloostrova za vlády Borgiů je trestuhodné. Jenomže od čtvrtého dílu (a to ještě slabý odvar kvalitativních výšin, do kterých seriál zavítá během druhé série, která patří mezi to vůbec nejzdařilejší v žánru) se Borgiové stávají přesně tím čím měli být od samotného počátku, tedy ukázkovým kouskem na poli intrikářských historických seriálů, byť pravda, že s historií nakládají poněkud "hodně po svém"; a je to mnohdy spíše volně na motivy historie více než co jiného. A byť se autoři „ducha postav i událostí“ drží, tak pro věrný zážitek je potřeba zamířit jinam. Z herců by za zmínku stáli snad všichni (i „kontroverzně“ pojatý znuděný Ironsův papež), ale v čele tohoto nebývale kvalitního hereckého peletonu šlape Arnaudův Cesare. Třetí série je rovněž zdařilá, ale ve své první polovině bez tahu na branku. Ovšem jakmile se rozjede tak opět stojí za to. A i nadále platí, že Cesare je jednou z nejlépe napsaných a soustavně se vyvíjejících kontroverzních postav televizních obrazovek. Největším záporem celého seriálu je ovšem zrušení v momentě, kdy se k nejzajímavější pasáži osudů a činů Borgiovic famílie teprve schyluje; grr… ()

Zeck 

všechny recenze uživatele

Hodně umělé. Musím srovnávat s Tudorovci, protože oba seriály mají pod záštitou stejní tvůrci a nebýt seriálu mapující osud Jindřicha VIII., pak Borgias nemají téměř žádné nadržené diváky, kteří by se na ně těšili. Seriál je rozhodně na vyšší technologické úrovni, má celkem kvalitní efekty a celkově působí více promakaně a připraveně. Po třech úvodních epizodách mám ovšem velký problém s výběrem herců a scénářem. David Oakes mi hodně nesedí, protože ani v "Pilířích země" nedokázal pořádně zahrát roli záporáka a v Borgias má téměř identickou roli, akorát s mnohem horším vlasovým sestřihem. Irons mě nudí, jeho umělá kamenná tvář roli papeže nijak nepřidává, pokud se má celý seriál točit okolo něho, pak vážně uvažuji o přerušení sledování. Celkově je pro mě zajímavý pouze Cesare, který je sice klasickým metrosexuálem, ale má koule a pasáže kde se objevuje mě baví. Scénář je prozatím otřesný, první dvoudíl nastínil situaci, představil postavy a rovnou se pokusil i o dějový zvrat, jenže na mě všechno působilo hrozně nereálně a uměle. Třetí díl v podstatě nic nového nepřinesl, jedna vražda, slimáčí tempo, nudné dialogy, zbytečně protahované scény a děsně sterilní styl. Pokud Tudorovce udělaly skvělé postavy, jejich psychologie a výběr herců, kteří měli charisma, Borgias bude muset vytasit jiné zbraně, protože přesně tohle postrádá. Dle těch 130 minut, které jsem prozatím viděl se obávám prvoplánově zajímavého seriálu, který splaskle jako bublina a dopadne podobně jako The Pacific o proti Bratrstvu neohrožených. Moje hodnocení může být ovlivněno geniálním Spartakem, který představil intriky na tak vysoké úrovni, že mi spiklenectví v tomto seriále připadá neuvěřitelně nudné. ()

Superpero 

všechny recenze uživatele

Kdybych nepařil Assassin's Creed, možná bych na tento seriál vůbec nekoukal. A byla by to škoda, protože je fakt poutavý. Borgiovci tu jsou sice podáni, tak že jim člověk musí fandit, i když seriál jejich temnou stránku nijak nezastírá. S přibývajícími sezónami určitě půjde více do tuhého, hlavně v charakterové rovině. Hrozně mě bavila ta linie s francouzi. A za ty scény s obří armádou fakt tleskám. Proč něco takového nebylo v Game of Thrones? Jeremy Irons je v té roli fakt skvělý a hlavně i zábavný, ostatní herci jsou ale také dobří, hlavně Ceasare má charisma. ()

Galerie (440)

Zajímavosti (13)

  • Některé prameny poukazují na Lucreziu Borgiu jako na travičku. Dnešní historici se však vesměs shodují na tom, že důkazy, které by toto dokazovaly, neexistují. Zároveň poukazují na skutečnost, že přídomek travička jí byl přidán těmi, kteří rodinu Borgiů nenáviděli. (Nach)
  • Giovanni Sforza (Ronan Vibert) ve skutečnosti nebyl zabit Cesarem Borgiou (François Arnaud), jak je tomu v 5. díle 2. série, ale pouze napaden. Zemřel mnohem později až po Cesareho samotné smrti. (Helo)
  • Historické prameny uvádějí, že jméno Benito nepatřilo žádnému ze synů hraběnky z Forlí Cateriny Sforza. Jejím nejstarším synem byl pak chlapec se jménem Ottaviano. (Conspi)

Související novinky

Podzimní televizní boj

Podzimní televizní boj

13.08.2012

Skromný český televizní píseček se dočká zanedlouho dalšího boje o sledovanost, především na poli komerčních seriálů. Dvě nejsilnější komerční televize vsadily na školní prostředí (TV Nova seriálem…

Meče v televizi: Noví seriáloví bouchači

Meče v televizi: Noví seriáloví bouchači

03.07.2012

Máme tu herecké posily pro Hru o trůny 3 a nový historicko-dobrodružný seriál od History Vikings. Začněme se Seveřany. History, které se věnuje hlavně dokumentům, se rozšouplo i s hranými věcmi –…

Reklama

Reklama